Jednou vetou

Aj nezávislé kontrolné úrady musia byť kontrolované, tvrdí NKÚ

Ilustračné foto

TASR

Aj nezávislé kontrolné úrady musia byť kontrolované, využívajú k tomu medzinárodné štandardy. TASR o tom informoval hovorca Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Marek Papajčík.

Predseda NKÚ SR Karol Mitrík rozhodol, že slovenská nezávislá kontrolná inštitúcia ešte v roku 2017 podstúpila samohodnotenie svojej výkonnosti s využitím medzinárodnej metodiky PMF (Performance Measurement Framework). Samohodnotenie prinieslo výsledky, ktoré popísali nielen silné stránky kontrolného úradu, ale aj oblasti, výzvy, na ktoré budú musieť v nadchádzajúcich rokoch slovenskí kontrolóri aktívne reagovať.

„Za silné stránky kontrolného úradu je možné považovať vytvorenie analytického oboru, vďaka ktorému úrad posilňuje už od roku 2016 nielen kvalitu svojich kontrolných výstupov, ale analytický tím výrazne prispieva taktiež k procesu plánovania, kreovania ročných plánov kontrolných akcií,“ povedal Papajčík. Kultúra transparentnosti slovenskej kontrolnej inštitúcie vychádza z využívania Kontrolórskeho informačného systému v bežnom riadení úradu a zároveň pri príprave, výkone i vyhodnocovaní každej kontrolnej akcie.

Hlivák: ÚVO presvedčil exekutívu EÚ, že je nezávislý a nestranný kontrolný orgán

„Z dlhodobej perspektívy, z hľadiska udržateľnosti je nevyhnutné investovať do ľudského kapitálu a tento cieľ napĺňa NKÚ SR aj tým, že v priebehu roka 2018 spustil trojročný projekt kompetenčného vzdelávania, ktorý je spolufinancovaný z európskych zdrojov a do jednotlivých vzdelávacích aktivít bude zapojených okolo 200 zamestnancov,“ priblížil hovorca NKÚ. Na druhej strane novými výzvami sú tematické, výkonnostné kontroly zamerané na hodnotenie verejných politík, medzinárodných záväzkov, ale i otázky súvisiace s hodnotením kvality práce kontrolórov či systémom strategického plánovania.

Predseda úradu Karol Mitrík na základe záverov ostatného samohodnotenia rozhodol, že výsledky budú využité pri príprave stratégie NKÚ SR na roky 2019 – 2023 a taktiež pri externom hodnotení kvality práce úradu. Slovenská kontrolná inštitúcia už v druhej polovici roka 2019 podstúpi druhé hodnotenie kvality, tentoraz s využitím metodiky Peer Review a za účasti expertov z iných kontrolných úradov.

Viac informácií o pravidlách a prínosoch hodnotenia kvality práce kontrolných úradov s využitím medzinárodných štandardov Peer Review ponúkne medzinárodný seminár, ktorý organizuje NKÚ SR v Bratislave v dňoch 21. – 22. júna.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky