Jednou vetou

Aj o mentálne zdravie sa treba starať

Ilustračný obrázok

Foto: Flickr.com

To, že nám naša pamäť funguje, berieme ako samozrejmosť. Znepokojenie začneme väčšinou cítiť až keď sú prípady zabúdania častejšie. Medzi choroby, ktoré ničia pamäť, patrí najmä Alzheimerova choroba. Ide o degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje poruchou kognitívnych funkcií s postupným úpadkom pamäti, myslenia, reči, schopnosti učiť sa, formovať úsudok a prispôsobovať sa podmienkam prostredia.

Union zdravotná poisťovňa preto pre svojich poistencov starších ako 50 rokov ako jediná poisťovňa umožňuje bezplatne absolvovať Test mentálneho zdravia u svojho všeobecného lekára. Ide o rýchly orientačný test, vďaka ktorému je možné odhaliť prípadné riziko začínajúcich kognitívnych porúch. Na základe jeho výsledku lekár odporučí pre vás vhodný typ mentálneho tréningu, alebo cielené vyšetrenie u špecialistu, teda psychiatra, alebo neurológa. Testy boli vypracované v spolupráci s Centrom Memory a sú distribuované do ambulancií všeobecných lekárov. „Týmto testom opätovne rozširujeme kompetencie všeobecných lekárov. Už dnes môžu naši poistenci absolvovať u svojho lekára predoperačné vyšetrenia, EKG, či iné špecializované diagnostické vyšetrenia. Pacienti tak nemusia navštevovať špecialistov, ale môžu tieto vyšetrenia pohodlne absolvovať u svojho všeobecného lekára. Neustále tak zvyšujeme kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov,“ povedala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne, Elena Májeková a dodala, že poisťovňa pripravuje ešte viac vyšetrení, ktoré budú môcť pacienti absolvovať u svojho všeobecného lekára.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie postihuje demencia Alzheimerovho typu v poslednom období čoraz viac ľudí a to nielen po 65 roku veku, ale aj mladších vekových kategórií. Preto vyspelé štáty považujú toto ochorenie za mimoriadne vážny problém a zdôrazňujú význam prevencie. Nestačí byť len fyzicky zdravý, dôležitá je aj kognitívna zdatnosť, teda mentálne zdravie.

Je možné Alzheimerovu chorobu vyliečiť?

V súčasnosti neexistuje účinná liečba, k dispozícii sú len lieky, ktoré dokážu oddialiť najťažšie štádiá ochorenia, zlepšiť kvalitu života a udržať si relatívnu samostatnosť. Podľa najnovších vedeckých poznatkov však nemusí mozog s pribúdajúcim vekom automaticky starnúť. Pre zachovanie jeho správnych funkcií nie je dôležitý počet mozgových buniek (v priebehu života neustále klesá), ale prepojenie medzi nimi. Tieto prepojenia vznikajú a zahusťujú sa častým a správnym stimulovaním mozgu.

Optimálna prevencia demencie

– stimulácia mozgu – primeraná a pravidelná mentálna námaha podnecuje tvorbu nových spojení medzi nervovými bunkami
– dostatok fyzickej aktivity – vplyv pohybu na mozog je spojený s merateľnými biochemickými zmenami – vytváraním nových spojov medzi nervovými bunkami sa vo väčšom množstve uvoľňujú neurotransmitery. Tým nastane rýchlejšie spracovanie informácií a aj pamäť pracuje lepšie. Vhodné je zvoliť aeróbny typ pohybu aspoň pol hodiny denne.
– doplnenie vitamínov skupiny B, vitamínu C, E, minerálov ako sú vápnik, fosfor a horčík do stravy. Ich optimálna hladina umožní predchádzať poklesu kognitívnych funkcií súvisiacich s vekom.
– pravidelné sledovanie hodnoty parametrov ako sú hmotnosť, tlak krvi, hladina glukózy, cholesterolu, homocysteínu a vitamínu D
– sociálna interakcia – zapájanie sa do spoločenských aktivít, medziľudská komunikácia, eliminácia izolácie.

Môže vás zaujímať

Z Kočnerovho kamaráta Dolinského urobila RTVS anjela