Jednou vetou

Ako hodnotia svoje pôsobenie v EP – Štefanec, Smolková, Záborská, Maňka a Beňová?

Ilustračné foto

Foto: TASR/AP

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) v roku 2019 sa uskutočnia v dátume 23.-26. mája. Teda súčasným poslancom sa pomaly končí mandáta. Čomu počas takmer ubehnutých piatich rokov venovali?

Štefanec sa angažoval pri afére Dieselgate a v podpore podnikania

Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) považuje za najväčší úspech počas svojho prvého volebného obdobia v Európskom parlamente (EP) legislatívu, ktorá prešla a týkala sa aféry Dieselgate. Uviedol počas júlovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu.

Ivan Štefanec | zdroj: TASR

„Bola to známa aféra, kedy automobilky klamali spotrebiteľov. Pracovali sme viac ako dva roky na novej legislatíve a výsledkom bolo sprísnenie limitov, nový kontrolný mechanizmus v EÚ a stav, ktorý som si istý, že zabezpečí, aby sa takáto aféra už v EÚ neopakovala,“ priblížil. Nové pravidlá sú platné rovnako v celej EÚ, zvýšili sa pokuty pre tých, ktorí by chceli klamať spotrebiteľov – dokonca až do výšky 30.000 eur na jedno auto v prípade, že nebude zodpovedať tomu, čo výrobca uvádza. „Takisto sme zabezpečili nový systém testovania vozidiel, nielen vo výrobe, ale aj v plnej prevádzke,“ dodal.

Ako hodnotia svoje pôsobenie v EP – Sulík, Csáky, Mikolašík a Zala?

V oblasti digitalizácie víta zrušenie roamingových poplatkov medzi jednotlivými krajinami a v celej Únii a odstránenie bariér tzv. geoblokovania, aby informácie medzi jednotlivými krajinami prúdili slobodnejšie bez akýchkoľvek bariér.

„V neposlednom rade považujem za úspech, že ako viceprezident SME Europe, organizácie, ktorá sa zaoberá podporou malých a stredných podnikov, sa nám podarilo presadiť viacero legislatívnych návrhov pre podporu malého podnikania a zjednodušili sme im napríklad cezhraničné vymáhanie pohľadávok, aby nemuseli pre riešenie svojich pohľadávok, svojich peňazí cestovať do iných krajín, ale aby to mohli vyriešiť zo svojej krajiny online,“ konštatoval Štefanec.

Ďalej uviedol, že podporili mnoho projektov v rámci digitalizácie, vytvorili základy pre kapitálovú úniu, aby podnikatelia, ktorí potrebujú peniaze pre svoj rozvoj, nemuseli ísť vždy len do banky, ale aby mohli byť financovaní takisto z kapitálových projektov.

„Za úspech považujem takisto myšlienku vytvorenia Európskeho fondu pre strategické investície, kde sme zabezpečili, že budú môcť čerpať z týchto peňazí takisto malí podnikatelia na svoje projekty,“ uviedol. Zdôraznil pritom, že oblasť malého podnikania je takisto témou, ktorej sa dlhodobo venuje.

Pod nedôveru voči polícii sa podpísali emócie po vražde Kuciaka

Europoslanec inicioval v súvislosti s témou vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej podľa jeho slov nielen rozpravu v EP s následnou rezolúciou, ale aj misiu EP na Slovensko, ktorá prišla so závažnými zisteniami. „Pracujeme na téme ochrany malých farmárov, o ktorých písal Ján Kuciak. Sám som malých farmárov pozval do EP, do Bruselu a zorganizoval som verejné vypočutie, na ktorom sa podelili s nami so skúsenosťami o tom, ako to funguje, resp. nefunguje s prideľovaním dotácií,“ uviedol Štefanec. Opätovne potvrdil, že do konca roka príde na Slovensko ďalšia misia, špeciálne sústreďujúca sa len na kontrolu európskych prostriedkov v poľnohospodárstve aj na základe výpovedí malých farmárov.

Štefanec má záujem pokračovať aj v ďalšom funkčnom období ako europoslanec. „Samozrejme, o tom rozhodnú v prvom rade moji kolegovia, čo ma nominujú z hľadiska mojej kandidatúry a za našu politickú stranu a samozrejme, o tom rozhodnú voliči,“ uzavrel.

V roku 2016 Štefanec vyzdvihol medzi jeho dovtedajšími aktivitami zmiernenie dopadov smernice o zbraniach a strelive vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a to, že ako viceprezident SME Europe už vtedy presadzoval znižovanie administratívy a zlepšenie podmienok pre živnostníkov a malých podnikateľov.

Štefanec: Vďaka euru je rast cien v SR nižší ako v iných krajinách Európy

Europoslanec je členom poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov). Zároveň je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Delegácie pre vzťahy s krajinami južnej Ázie. Taktiež je náhradníkom vo Výbore pre rozpočet, Podvýbore pre ľudské práva, v Osobitnom výbore pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom, v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ-Ukrajina a v Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

Smolková sa angažovala okrem vzdelávania i v oblasti civilnej ochrany

Vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie bola spravodajkyňou pre uplatňovanie zručností a kvalifikácií ľudí v rámci EÚ. „Mnohí o tom nevedia, ale existuje taký inštitút ako Europass. Každý členský štát, pri ministerstve školstva alebo má samostatnú inštitúciu, zriaďuje takýto inštitút. Každý obyvateľ členského štátu môže dať do databázy svoj životopis a následne, pokiaľ sa stretne jeho požiadavka s požiadavkou nejakého zamestnávateľa alebo vysokej školy, tak dostane ponuku,“ uviedla europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) z frakcie európskych socialistov počas júlového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.

 Monika Smolková | foto: archív, TASR

Ďalej vyzdvihla svoju iniciatívu v legislatíve, ktorá sa týkala civilnej ochrany. „Nebola som ani spravodajkyňa, ani to nie je môj výbor, ale mala som možnosť prispieť pozmeňujúcimi návrhmi. V rámci EÚ každý členský štát má nejakú stratégiu civilnej ochrany v prípade povodní, požiaru, alebo zemetrasenia, alebo nejakých prírodných katastrof. Následne je potom potrebné koordinovať činnosť medzi jednotlivými členskými štátmi, prípadne si navzájom pomáhať. Stretávame sa s tým, že napríklad požiarnici ostanú na hranici, pretože v druhom členskom štáte platia iné predpisy, prípadne sanitka zastaví na hranici, pretože nemá povolenie. Tak sme chceli unifikovať pomoc, aby bola jednoduchšia v prípade rôznych katastrof,“ zdôraznila.

Slovensko bude mať po brexite o europoslanca navyše

Do európskej legislatívy vsunula pozmeňujúci návrh, aby sa pri civilnej ochrane myslelo aj na zdravotne postihnutých a starých ľudí, a aby materiálno-technické vybavenie bolo už vopred pre nich prispôsobené.

Monika Smolková by mala záujem uchádzať sa aj o tretie funkčné obdobie. Myslí si, že má veľa skúseností, ktoré by ešte vedela zužitkovať. V prípade, ak by pokračovala, obetovala by Výbor pre kultúru a vzdelávanie a posilnila by po udalostiach na Slovensku radšej Výbor pre poľnohospodárstvo. „Ak sa však moja materská strana rozhodne, že dá niekomu inému príležitosť, tak chcela by som svoje skúsenosti z pôsobenia v európskej politike, ale vôbec v komunálnej politike, možno pretaviť do pedagogickej činnosti,“ priznala.

V roku 2016 Smolková vyzdvihla pozmeňovací návrh, v rámci ktorého pri každej novovybudovanej ceste v meste financovanej zo štrukturálnych fondov, musí byť zároveň aj cyklochodník a návrh čo najskôr dobudovať cestnú infraštruktúru zo severu Európy na juh cez tzv. Via Karpatia. Taktiež bola spoluautorkou štyroch písomných vyhlásení – vyhlásenia k boju proti sexuálnemu zneužívaniu detí na internete, k rozdielom v zložení a (ne)kvalite výrobkov predávaných na trhoch v starých a nových členských štátoch EÚ vrátane Slovenska, k cieľom v oblasti vážnych zranení vyplývajúcich z dopravných nehôd a vyhlásenia k prevencii detskej obezity.

Európska únia je znepokojená eskalujúcim násilím v Nikarague

Je členkou frakcie Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Zároveň je členkou Výboru pre regionálny rozvoj a Delegácie pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko a EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko. Taktiež je náhradníčkou vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie, v Delegácii pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora a v Delegácii pri Parlamentnom zhromaždení Euronest.

Záborská sa venuje právam žien,rieši i správanie firiem v konkurencii

Práca europoslankyne Anny Záborskej (KDH) v Európskom parlamente (EP) vychádzala najmä z výborov, ktorých je členkou – z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, z Výboru pre rozvoj a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Uviedla počas plenárnej schôdze EP v Štrasburgu.

Anna Záborská | foto: Facebook

„Vo Výbore pre práva žien bola prijatá moja správa, ktorá následne bola prijatá aj v pléne. Hovorila o uplatňovaní smernice o rovnakom zaobchádzaní so ženami a s mužmi v zamestnaní a povolaní. Riešili sa tam problémy okolo nerovnakého odmeňovania žien a mužov, to bola taká nosná téma,“ konštatovala, pričom dodala, že v dôsledku jej iniciatívy a prijatia EP, Európska komisia navrhla novelu smernice, ktorá je platná viac ako desať rokov.

Záhreb očakáva od Maďarska splnenie verdiktu súdu EÚ a vydaní šéfa MOL-u

Vo Výbore pre priemysel na začiatku svojho volebného obdobia podala návrh, aby bola prijatá správa o rodinnom podnikaní. Stanovila si to za cieľ, keďže sa venuje aj dosahom európskej legislatívy na rodinu. „Tento môj návrh bol vo výbore schválený. Bola vypracovaná správa, ktorá bola tiež prijatá plénom,“ dodala.

Vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku vypracováva aj text k tomu, ako sa majú veľké spoločnosti ako Facebook, Booking.com, Apple a ďalšie správať v konkurenčnom prostredí. „Táto správa sa pripravuje pre to, aby nezneužívali svoje majoritné postavenie na trhu, ale aby bola zaručená konkurencieschopnosť pre všetkých, ktorí majú nejaký zmysluplný komerčný program. Predpokladám a dúfam, že táto správa bude prijatá do konca volebného obdobia,“ spresnila.

Taktiež vypracovala správy súvisiace s jej angažovanosťou v boji proti chudobe, či už vo Výbore pre rozvojovú politiku, ale predovšetkým v Delegácii pre Afriku, Karibik a Tichomorie, ktorej súčasťou je tretie funkčné obdobie. „Boli prijaté na môj návrh správy – jedna o malých podnikoch v rozvojových krajinách a druhá bola o rodinných farmách v rozvojových krajinách. Považovala som to za veľmi dôležité, pretože ak sa podporia malé a stredné podniky, ak sa podporia rodinné farmy, je to veľmi účinný boj proti chudobe a zaručí sebestačnosť rodín,“ zdôvodnila.

Orbán: Chceme obnoviť celú strednú Európu a prepojiť infraštruktúru jej krajín

Usiluje sa sledovať dosahy európskej legislatívy na rodinu. „Som predsedníčkou, koordinátorkou pracovnej skupiny pre Family Friendly Policy, čo je politika priaznivo naklonená rodine, v rámci ktorej som zorganizovala niekoľko seminárov a okrúhlych stolov. Možno spomeniem len násilie páchané na starých ľuďoch, škodlivosť pornografie a nebezpečných stránok u malých detí, koncepciu rodinnej politiky v krajinách V4, ktorú som organizovala na Slovensku a okrúhle stoly o zosúladení rodinného a pracovného života,“ uzavrela.

Dodala, že pred polrokom na Haiti bola prijatá jej správa o zlepšení prístupu zdravotnej starostlivosti a hlavne k liekom proti infekčným chorobám. V otázke budúcnosti v oblasti pracovného života si je istá len tým, že by sa nerada ocitla mimo verejného diania. „Už či to bude v EP alebo to bude len ako angažovanosť v rámci Slovenska,“ spresnila. Potvrdila, že ak by dostala ponuku na ďalšie volebné obdobie, prijala by ju.

Anna Záborská je podpredsedníčka Delegácie pri Parlamentnom výbore Cariforum-EÚ. Zároveň je členkou okrem vyššie spomenutých výborov aj Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT-EÚ. Taktiež je náhradníčkou v Delegácii pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie.

Väčšinu práce europoslancovi Maňkovi zaberá funkcia kvestora

Od januára 2017 bol europoslanec Vladimír Maňka (Smer-SD) zvolený do predsedníctva Európskeho parlamentu (EP). Práca kvestora mu zaberá približne 80 percent pracovného času. Odpovedal tak počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu na otázku, čomu sa venoval počas súčasného volebného obdobia. Na základe pokynov predsedníctva kvestori zodpovedajú za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa týkajú priamo poslancov.

Vladimír Maňka | foto: TASR

Šefčovič potvrdil chuť kandidovať na post šéfa EK

„Dostal som osem oblastí a sfér. Zistil som, že niekedy možno 20-30 rokov nikto neriešil byrokraciu, ktorá v tejto oblasti je. Podarilo sa mi ešte minulý mesiac, keď som viedol kolégium kvestorov presadiť množstvo agendy, ktorá zjednoduší byrokraciu a ušetrí finančné prostriedky,“ uviedol. V predsedníctve EP sa zaoberajú napríklad možnosťou zneužitia systému europoslancami, ktorých asistenti sú zároveň predsedami politických strán. Strana potom asistenta platí na plný úväzok a súčasne ho na plný úväzok platí aj poslanec. „Ide vlastne o zneužitie finančných prostriedkov,“ priznal, pričom dodal, že v mnohých prípadoch museli vymáhať niekoľko stotisícové čiastky od poslancov, ktorí takýmto spôsobom zneužívali systém.

Europoslanec sa podieľa taktiež na príprave nového finančného rámca, ktorý bude platiť od roku 2021. „Podarilo sa mi presadiť jeden pozmeňujúci návrh, aby sa zmenila aj príjmová časť európskeho rozpočtu, lebo dnes riešime, aké peniaze vydáme, či to bude efektívne, to je veľmi dôležitá vec. Ale dôležité je aj to, ako sa budú plniť príjmy. Pred niekoľkými rokmi sa nám stalo, že EÚ dlhovala na nezaplatených faktúrach takmer 25 miliárd eur,“ spresnil Maňka.

Je taktiež rád, že vznikla iniciatíva, aby zdanili tretie krajiny, ktoré dovážajú na európsky trh tovary vyrobené neekologicky. „Takto by sme urobili tri veľmi dobré veci – prvá, získali by sme peniaze pre európsky rozpočet. Druhá vec je, že by sme získali nástroj pre Parížsku klimatickú dohodu, a po tretie, zlepšili by sme konkurencieschopnosť európskych firiem. Tento návrh prešiel a my teraz rokujeme o novom finančnom rámci,“ vysvetlil.

Spoločnosť ESET sa stala súčasťou poradnej skupiny Europolu

Europoslanec taktiež spolupracuje s európskymi hasičmi, ktorí sa snažia riešiť bezpečnosť budov. Pri požiari zomiera mnoho ľudí aj v dôsledku udusenia sa, keďže horia látky, ktoré sú škodlivé zdraviu. „Podarilo sa mi presadiť návrh, ktorý hovorí o tom, aby sme riešili ekológiu, riešme zateplenie budovy, aby sme ušetrili elektrickú energiu a tepelnú energiu, ale dbajme pri tom na to, aby sme vedeli, aké zloženie majú tieto látky,“ zdôraznil.

Maňka bol tiež spravodajcom v rozpočtovom výbore pre financovanie pomoci mladým ľuďom. „Vlastne sme dotlačili aj Európsku radu k tomu, aby do štyroch mesiacov, ako mladý človek stratí prácu alebo ukončí školu, dostal ponuku,“ dodal. Europoslanec spresnil, že ponuka by sa mala týkať nového zamestnania, zahraničnej alebo domácej stáže, alebo ďalšieho vzdelávania v oblasti, ktorú potrebuje trh práce.

Ak by Vladimír Maňka dostal ponuku opäť kandidovať na pozíciu europoslanca, musel by sa nad tým ešte zamyslieť. V roku 2016 europoslanec vyzdvihol svoje úsilie za zmeny financovania rozpočtu EÚ – teda aby obciam, mestám, samosprávnym krajom, nemocniciam, podnikom aj na Slovensku už nemeškali platby z európskeho rozpočtu. Zároveň informoval, že politickej frakcii, v ktorej pôsobí, sa podarilo dotlačiť predsedu Európskej komisie, aby predložil legislatívne návrhy riešenia problému daňových rajov, daňových únikov a podvodov.

EÚ ponúka finančnú i expertnú pomoc krajinám, ktoré prijmú migrantov

Je členom frakcie Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Ďalej je členom okrem Výboru pre rozpočet a Delegácie pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko, jeden z piatich kvestorov, teda je aj členom Predsedníctva EP.

Beňová sa venovala najmä témam zrovnoprávňovania zamestnancov v EÚ

Počas svojho tretieho volebného obdobia sa europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) venovala predovšetkým témam, ktoré sa týkali zrovnoprávňovania zamestnancov vo všetkých členských štátoch EÚ. „Bola to téma európskej minimálnej mzdy, ako aj odstraňovania mzdových rozdielov v podnikoch, ktoré v členských štátoch majú svoje prevádzky. Mzdy medzi zamestnancami v týchto prevádzkach sú veľmi rozdielne a v niektorých krajinách, ako je Slovensko, za ten istý výrobok a za tú istú prácu dostávajú výrazne nižšiu mzdu.“ Odpovedala počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu na otázku, čomu sa venovala počas súčasného volebného obdobia.

Monika Beňová | foto: TASR

Ďalej zdôraznila tému rovnakej kvality potravín a boja proti schránkovým firmám. „To si myslím, že špeciálne na Slovensku netreba vysvetľovať. Niekoľkokrát som vystúpila s návrhom a zaslala som ho Komisii vo forme písomného návrhu alebo písomnej otázky. Bolo by dobré, keby sa na verejných financiách nemohli zúčastňovať vo výberových konaniach a vo verejných obstarávaniach spoločnosti, ktoré sú akýmisi schránkovými firmami. To znamená, že ich vlastnícke pozadie nie je jasné. Navyše sú stále ‚domicilované‘ v krajinách, ktoré nazývame daňovými rajmi. A daňové raje sú téma sama o sebe, pretože práve tie obrovské rozdiely, ktoré poskytujú niektoré krajiny a nie sú to len štáty mimo EÚ, ale napríklad aj taký Cyprus, sú veľmi kritické, čo sa týka dosahu na rozpočty jednotlivých členských štátov,“ konštatovala Beňová.

Podľa Macrona musí ďalšiemu rozširovaniu Únie predchádzať jej zásadná reforma

Europoslankyňa si taktiež myslí, že je veľmi dôležité sa zameriavať na témy, na ktorých môže poslanec kontinuálne pracovať. „Takýchto tém som mala viacero, či už v rámci Výboru pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti (LIBE) alebo aj v rámci výboru ENVI, ktorý sa zaoberá témami, ako je zdravotníctvo, samozrejme v európskom kontexte, ochrana životného prostredia,“ uviedla, pričom zároveň dodala, že výbor LIBE sa zameriava na témy ako napríklad migrácia, ochrana práv a postavenie žien členských štátov EÚ či hendikepovaných ľudí. Bola tieňovou spravodajkyňou pre správu o výmene daktyloskopických informácií medzi členskými štátmi, ktoré môžu viesť k uľahčeniu boja s kriminalitou alebo aj s terorizmom.

Monika Beňová uviedla, že ak by dostala ponuku opäť kandidovať na pozíciu europoslankyne, určite by ju prijala. „Pre témy EP je veľmi dôležité kontinuálne pracovať na konkrétnom probléme, pretože tu predsa len všetko dlhšie trvá, tým, že musíme čakať na schválenie národných parlamentov, národných vlád, Rady, tie rokovania sú dlhé, takže každá téma potrebuje nejaký časový priestor,“ spresnila. Zároveň dodala, že na pôde materskej strany bude navrhovať témy, ktoré by rada dotiahla do konca – tému dvojitej kvality potravín a tým pádom ochrany spotrebiteľa, boja proti schránkovým firmám a najmä témy, ktoré sa týkajú sociálnej politiky teda európskej minimálnej mzdy a vyrovnávania miezd zamestnancov v rovnakých podnikoch za rovnakú prácu.

V roku 2016 označila europoslankyňa za jednu z dôležitých úloh slovenských zástupcov v EP schopnosť aktívne a zmysluplne interpretovať a prenášať témy, ktoré sa riešia na európskej úrovni, bližšie na domácu. Už vtedy avizovala spoluautorstvo pri príprave niekoľkých materiálov a deklarácií zameraných na zlepšovanie podmienok pre hendikepovaných ľudí v EÚ, posun v oblasti európskej minimálnej mzdy či ochrany spotrebiteľa predovšetkým v súvislosti so zlepšením monitorovania kvality potravinárskych výrobkov.

Je poslankyňou za frakciu Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Ďalej je členkou Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT (Afrika, Karibik a Tichomorie)-EÚ. Okrem toho je náhradníčkou vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, v Delegácii pre vzťahy s Izraelom a v Delegácii pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení.

Môže vás zaujímať

Danko tvrdo o Poliačikovi: Veď sa správa ako zviera, fuj!