Jednou vetou

Alergikov aktuálne trápi peľ inváznych rastlín

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com

Na Slovensku dominoval v uplynulom týždni peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Hladiny peľu paliny a ambrózie, ktoré sú najsilnejšími alergénmi pre toto obdobie, dosiahli v niektorých lokalitách alergologicky významné koncentrácie. 

„Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa vyskytoval už len vo veľmi nízkych koncentráciách. Peľ ambrózie zachytili už všetky monitorovacie stanice. Vplyvom lokálnej zrážkovej činnosti došlo síce k stabilizácii množstva peľu, no naopak – došlo k nárastu denných koncentrácií spór plesní v ovzduší. Najvyššie celkové denné koncentrácie peľu v ovzduší v uplynulom týždni boli namerané opätovne v Banskej Bystrici, ale aj Žiline a Bratislave, pričom najväčší podiel mal peľ pŕhľavovitých rastlín,“ konštatovala Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Najvyššie koncentrácie peľu paliny v ovzduší boli zachytené 6. augusta v Banskej Bystrici – 190 peľových zŕn v kubickom metri vzduchu, v Košiciach 65 peľových zŕn a v Žiline 45 peľových zŕn v  kubickom metri vzduchu. Najvyššiu koncentráciu peľu ambrózie zachytila uplynulú nedeľu monitorovacia stanica v Žiline. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ ambrózie len v nižších koncentráciách. V ovzduší sa ešte vyskytoval peľ štiavu, skorocelu, mrlíkov, chmeľu i mrkvovitých a astrovitých rastlín. Denné koncentrácie spór húb (plesní) – najmä rodov Cladospórium a Alternária sa udržiavajú vo veľmi vysokých hladinách.

V súvislosti s prognózou počasia na najbližšie obdobie Lafférsová nepredpokladá výrazný nárast denných koncentrácií peľu v ovzduší. Naproti tomu spóry húb (plesní) budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hladiny. Peľová sezóna paliny a ambrózie sa rozbehla a ich peľ sa bude vyskytovať v ovzduší až do jesene. Peľová sezóna ambrózie zvyčajne kulminuje na prelome augusta a septembra. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä chladom a zrážkovou činnosťou.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky