Jednou vetou

Analýza: Aké množstvo mainstreamových informácií je v celoštátnych denníkoch?

Ilustračné foto
Ako je na tom mainstream na Slovensku? Odpoveď na túto otázku čiastočne odpovedá analýzy spoločnosti NEWTON MEDIA, ktorá sa venovala podielu mainstreamových informácií v slovenských denníkoch. Aký je podiel mainstreamu? Čo robí s mainstreamovými témami bulvár?

Bulvarizácia obsahu v slovenských médiách má z roka na rok stúpajúci charakter. Taký je aspoň primárny dojem bežného čitateľa, poslucháča či diváka, ktorý pravidelne sleduje domáce a zahraničné spravodajstvo. Je to však naozaj tak? Klesá podiel mainstreamového, resp. v slovenskom ekvivalente seriózneho spravodajstva, na úkor bulváru, reklamných správ či tzv. lifestylových tém?

Analýza spoločnosti NEWTON Media, realizovaná na vzorke 5 celoslovenských denníkov v období posledných 5 rokov (z analýzy boli vynechané špecializovaný denník Šport a Denník N, ktorý na trhu vychádza len od februára 2015), prináša podrobnejší rozbor témy a odpoveď na otázku Aké množstvo mainstreamových informácií sa dočítate (nielen) v slovenských denníkoch.

Duel s Českom prilákal k obrazovkám takmer milión divákov

Základnými ukazovateľmi hodnotenia obsahu denníkov boli počty správ publikované v sledovaných tituloch v rokoch 2013-2017. Tie boli podľa svojho obsahu zoradené do 4 kategórií: spravodajstvo a publicistika (domáce, zahraničné), ekonomika, šport a ostatné.

Kým prvé tri témy možno z hľadiska charakteru správ považovať za mainstreamové, posledná spomínaná kategória obsahovala mix správ – tzv. bulvárne témy, PR správy, reklamný obsah, obrazové spravodajstvo a rôzne prílohy, ktoré majú zväčša „uvoľnenejší“ lifestylový charakter. Zároveň sme sa v rámci analýzy pozreli na celkový rozsah správ z hľadiska počtu strán a objemu nákladu, ktorý je základným kritériom hodnotenia úspešnosti titulov u čitateľov.

Spravodajstvo v denníkoch ustupuje

Prvým zo zistených záverov analýzy bol fakt, že počet správ v slovenských denníkoch zaznamenáva klesajúcu tendenciu. Podiel správ rokmi klesá a v celkovom hodnotení možno povedať, že oproti roku 2013 klesol obsah mediálnych správ o 13% až 33%, v závislosti od konkrétneho denníka. Najvyšší prepad je viditeľný pri denníku SME, k čomu určite prispel aj masívny odchod viacerých redaktorov v roku 2014, kedy podiel vo vydavateľstve Petit Press kúpila známa finančná skupina a denník musel riešiť pokrytie svojho obsahu limitovaným počtom novinárov.

SSN vstúpi do súdneho konania na strane žalovaného novinára Milana

Zistený záver v podstate nepotvrdzuje iba denník Plus 1 deň, ktorého obsah správ od roku 2014 pravidelne narastá. Hoci jeho vlastníkom je od spomínaného roku tá istá skupina, ktorá spôsobila rozpor v SME, vstup nového investora a následné zlučovanie redakcií v rámci novovzniknutého mediálneho domu, denníku v podstate pomohol. Dnes v čítanosti dosahuje 6%, čo je približne 260 000 čitateľov (podľa prieskumu MML-TGI z januára 2018 si spolu s denníkom Pravda držia druhú priečku v čítanosti za najčítanejším Novým časom (14%)).

Analýza ďalej ukázala, že sledovaným titulom rokmi klesal aj počet textových strán. V premietnutí na počet znakov jednej normostrany možno povedať, že podiel textu klesol cca o tretinu jednej normostrany denne, čo predstavuje približne 500 napísaných znakov (cca 5 dlhších viet), o ktoré bolo ukrátené jedno číslo konkrétneho titulu.

Na mediáciu k situácii v RTVS neprišli redaktori, SSN sa o ňu pokúsi znova

Seriózne témy zostávajú v popredí

Hoci počet správ v slovenských denníkoch rokmi klesá, podiel medzi mainstreamom a ostatným spravodajstvom ostáva viac-menej zachovaný. Seriózne témy pritom tvoria 63% až 75% obsahu v závislosti od konkrétneho médiá.

 

Podrobnejší rozbor sledovaných tém navyše ukázal, že prevažne stúpajúcu tendenciu majú príspevky zaradené v kategórií domáce a zahraničné správy. Naopak, obsah správ v kategórii „ostatné“ pravidelne klesá. Ekonomike sa nedarí v bulvári, kde sa počty ekonomických príspevkov pohybujú na veľmi nízkych číslach.

Za zmienku určuje stojí objem správ v jednotlivých kategóriách v denníku Pravda. Z grafu je zrejmé, že denník si svoj obsahový charakter zachovával takmer v rovnakej línii počas celých 5 rokov. Vnímajúc zmenu vlastníckych štruktúr, ktorá sa podpísala pod objem správ v denníku SME a Plus 1 deň, zaujímavé bude sledovať vývoj denníka Pravda v jeho ďalšom období. V marci 2018 totiž titul zmenil majiteľa a prešiel do rúk českej spoločnosti OUR MEDIA, a.s.

Farkašovský: Novinári majú až priveľmi veľké možnosti písať slobodne

Klesajúci náklad, rastúci internetoví užívatelia

Pre slovenskú tlač je typický rokmi klesajúci objem tlačených a predaných titulov. To v dnešnej digitálnej dobe nie je asi žiadnym prekvapením. Na grafoch z analýzy možno iba potvrdiť teóriu, že časť čitateľov denníkov postupne prechádza na ich webové platformy, resp. sa posúvajú na iné, konkurenčné weby, ktorých za posledných 5 rokov vznikli desiatky. Jedinou výnimkou je opäť denník Plus 1 deň, pri ktorom možno povedať, že sa mu minimálne posledné tri roky darí udržať si stabilné čísla predajnosti.

Analýza nepotvrdila hypotézu o poklese mainstreamových správ a raste bulvárnych a lifestylových tém v slovenských denníkoch. Berúc do úvahy pokles počtu strán, ku ktorému od roku 2013 došlo, klesá aj celkový objem správ v týchto tituloch, avšak podiel medzi mainstreamom a kategóriou „ostatné“ ostáva viac-menej štandardný. Pokles správ v slovenských denníkoch však neznamená pokles kvality žurnalistickej práce, ktorej hodnotenie nebolo súčasťou tejto analýzy. Analýzu rozšírenú o zahranične média nájdete tu>>>

Vydané v spolupráci so spoločnosťou NEWTON Media

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky