Jednou vetou

ANALÝZA: Kto viac informuje Slovákov? Muži alebo ženy?

Ilustračné foto

pixabay.com

Štúdie rôznych oblastí sveta ukázali, že zastúpenie mužov a žien v médiách nie je ani zďaleka v rovnováhe. V máji 2018 vyšla napríklad štúdia, ktorú realizovalo Európske observatórium žurnalistky. Tá okrem iného sledovala autorské články v tlači a jej digitálnych podobách v jedenástich európskych krajinách.

Výsledky ukázali, že ženy produkujú podstatne menej mediálneho obsahu než muži a zároveň sú menej často uvádzané ako autorky článkov. V porovnaní s webovými spravodajskými portálmi je nerovnováha oveľa viac viditeľná v tlačených médiách. Medzi sledovanými krajinami bola zahrnutá aj Česká republika, kde je tento rozdiel rovnako viditeľný. Až v 41% článkov bol ako autor uvedený muž, pričom žena len v 19%.

Prezidentský prieskum: Najvyššie šance má Mistrík

Predmetom ďalšej štúdie Rodovej rovnosti v mediálnom sektore, ktorú vyhotovil Európsky parlament, bola aj tematika článkov podľa pohlavia. Závery poukázali na pretrvávajúcu stereotypizáciu tém. Zatiaľ čo sa muži častejšie venujú témam ako sú politika, ekonomika či financie, u žien sa za tradičné témy považujú rodičovstvo, móda či voľný čas.

Aká je rodová rovnosť v médiách na Slovensku?

Spoločnosť NEWTON Media sa pozrela na problematiku rodového zastúpenia mužov a žien cez množstvo a obsah správ, ktoré tunajší novinári a novinárky tvoria a priniesť odpoveď na otázku, či sa niektoré zo záverov týchto štúdií prejavujú aj v slovenskom mediálnom prostredí. Skúmali, či a aké sú rozdiely medzi tlačenými denníkmi a ich spravodajskými portálmi. Nevynechali ani televízne reportáže a zisťovali sme, aké je zastúpenie príspevkov spracovaných redaktormi a redaktorkami týchto elektronických médií.

Chaos na zastávkach v Bratislave. Kto sa má vyznať v grafikone?

Analyzované údaje pochádzajú z prvého polroka 2018, v prípade denníkov a televízneho spravodajstva. U spravodajských webov pre zjednodušenie sledovali 3-mesačné obdobie (apríl, máj a jún 2018), keďže články na weboch vychádzajú vo výrazne väčšom objeme, čo je z časového hľadiska náročné na spracovanie.

Sledovali 4 celoštátne denníky SME, Pravda, Hospodárske noviny a Denník N. Denníky Nový čas a Plus jeden deň sme z analýzy vynechali, keďže pri drvivej väčšine článkov nebol uvedený autor, alebo bola uvedená len skratka, ktorú nebolo možné identifikovať. Zo spravodajských portálov sme sledovali Sme.sk, Pravda.sk, Hnonline.sk, Dennikn.sk a  spravodajské relácie (okrem športových) v televíziách  Markíza, JOJ, TA3 a Jednotka.

Muži vládnu médiám

Zmieňované médiá priniesli v sledovanom období dokopy viac ako 49-tisíc článkov a reportáží. Výsledky analýzy ukázali, že celkovo sa v mediálnom prostredí viac presadzovali muži (55 %) ako ženy (45 %). Najväčšie rozdiely možno vidieť v printoch, kde, až v 67%, bol ako autor článkov uvedený muž. Pri ich online spravodajských portáloch sa nepomer mierne znižuje, ale stále zostáva. Muži boli autormi 62% všetkých online článkov, ženy len 38%. Úplne opačná situácia nastáva v televíznom spravodajstve, kde viac ako polovica reportáží (53%) patrí ženám.

Rozdiely v denníkoch 

Analýza ukázala, že počas prvého polroka 2018 publikovali v slovenských denníkoch viac autorských článkov muži ako ženy. Najväčší rozdiel je vidieť pri denníkoch Pravda a Denník N, v ktorých bolo zverejnených dvakrát viac článkov od mužských autorov. Denník SME uverejnil takmer o tretinu menej článkov žien než mužov. Aj napriek všeobecnému záveru, že v denníkoch prevláda mužská tvorba, k rovnovážnemu stavu má najbližšie denník Hospodárske noviny. Celkovo najviac článkov s uvedenými autormi publikoval denník SME (4 790) a najmenej Denník N (2 153), čo je spôsobené aj väčším počtom strán denníka SME. 

Počet a podiel článkov mužov a žien za sledované obdobie

Rozdiel medzi tlačeným denníkom a jeho spravodajským webom

Rozvoj digitalizácie sa premietol aj do sveta médií. Vydavatelia tlačených periodík dnes vytvárajú online verzie, o ktorých možno povedať, že ich obsah býva, aj z dôvodu samostatne fungujúcich online redakcií, podstatne objemnejší. Články z tlačeného denníka sú v online podobe dostupné čitateľom v otvorenej alebo uzamknutej verzii. Bez ohľadu na tento fakt je však potrebné zdôrazniť skutočnosť, že preklápaním článkov z printu do onlinu a opačne, dochádza k duplicite zastúpenia autorov článkov v týchto formátoch, čo sme v našej analýze brali do úvahy.

Bilbordy Mrvu prelepili heslami homofób a konšpirátor

Všeobecne však môžno badať rozdiely medzi printom a webom. Ženy dostávajú v digitálnych formátoch o niečo viac priestoru ako muži. Aj napriek tejto skutočnosti však tvoria autorky textov len približne tretinu zo všetkých článkov s uvedeným menom autora. Výnimkou je znovu iba portál Hnonline.sk, kde je pomer článkov takmer identický. 

Podiely počtu článkov mužov a žien v printoch a online

Akým témam sa venujú muži, a ktorým ženy?

Články sme podľa obsahu rozdelili do 12 tém, ktoré nám mali ukázať, či aj redakcie slovenských médií patria medzi tie, kde stále pretrvávajú gendrové stereotypy. Pri analýze článkov sme nebrali do úvahy tie, ktoré nespadali ani do jednej z uvedených kategórií.

Počet článkov mužov a žien podľa tém

Témy ako sú varenie rodina či móda sú dlhodobo považované za ženské. Výsledky analýzy tento fakt vôbec nevyvracajú, nakoľko spomínaným témam stále dominujú ženy. Zmenu však vidieť pri lifestylových témach. Tu sa čoraz viac začínajú angažovať muži a v denníku Pravda a Denníku N dokonca prekonávajú ženy. Najviac správ s touto tematikou vydáva denník SME.

Tému šport a autá by sme pokojne mohli nazvať “mužská srdcovka“, a preto ani pri spracovaní novinárskych tém neprekvapí bezkonkurenčná dominancia mužského pohlavia. Výrazne najviac článkov zo športu a o automobiloch publikuje denník Pravda.

Budú padať hlavy na Finančnej správe?

Za rovnako silnú mužskú tému sa tiež považuje biznis, politika a legislatíva. Dnes sú však už tieto rozdiely pomerne vyrovnané, najmä v denníku Pravda a Hospodárskych novinách. Muži sa tejto téme venujú viac v denníku SME a najviac v Denníku N.

V každej periodickej tlači môžeme nájsť priestor určený na vyjadrenie vlastného názoru a postoja autora, komentovanie a kritické zhodnotenie aktuálneho diania v spoločnosti alebo historickej udalosti. Takéto príspevky sme zaradili do témy komentáre, názory a analýzy. Zaujímavé je, že vo všetkých sledovaných periodikách takéto príspevky publikuje viac mužov než žien. Najväčší rozdiel môžeme vidieť v Denníku N, v ktorom publikovali 371 článkov muži a len 38 článkov ženy.

Situácia v televíznom spravodajstve

V televíznom prostredí môžeme vidieť úplne opačnú situáciu ako v prípade tlačených médií či v online. Kým v denníkoch a na ich online platformách dominujú muži, v televíznom spravodajstve je pomer reportáží oboch pohlaví takmer vyrovnaný, resp. len mierne dominujú reportáže žien.

Televízne spravodajstvo tvoria vo veľkej miere aj regionálni redaktori. To, či je, alebo nie je región bohatý na podnety pre spravodajské príspevky, môže mať v konečnom dôsledku vplyv na počet reportáží redaktoriek či redaktorov. Prevažne ženské reportáže vysiela Televízia JOJ a RTVS na Jednotke. Len o 3% viac reportáží mužov vysiela televízia Markíza a TA3. Priemerná dĺžka spravodajských príspevkov sa v závislosti od pohlavia líši vo všetkých televíziách len nepatrne, až na televíziu TA3, kde sú reportérky oveľa výrečnejšie než ich mužskí kolegovia.

Počet reportáží v televíznom spravodajstve a priemerná dĺžka reportáže

Komentáre a názory žien v menšine

Na základe analyzovaných dát možno povedať, že výsledok štúdie o gendrových pomeroch v európskom žurnalizme platí aj na poli slovenskej žurnalistiky. V produkcii obsahu printových a online spravodajstiev dominujú vo veľkej miere muži. Rovnako ako v Európe, aj na Slovensku platí, že ženy dostávajú viac priestoru vo webovom spravodajstve ako v tlači.

Rovnako sa potvrdili aj v Európe pretrvávajúce tematické stereotypy. Ženy sa stále venujú viac témam, ktoré sú dlhodobo považované za ženské, ako sú varenie, rodina a bulvár. To platí aj u mužov, ktorí dominujú témam so zameraním na politiku, ekonomiku a šport. Vyzerá to však tak, že hranice stereotypu pri lifestylových témach pomaly narúšajú muži, ktorí v nich nachádzajú obľubu čoraz častejšie.

Kandidáti do komunálnych volieb majú posledný deň na podanie kandidačnej listiny

Za zamyslenie však stojí zistenie, že články obsahujúce komentáre a názory produkujú v drvivej väčšine muži, a to až v 80%. Aj keď sme na tom v porovnaní s Českom lepšie (muži produkujú až 90% komentárov), vynára sa otázka, čo spôsobuje takýto veľký nepomer. Jediné médium, v ktorom dostávajú viac priestoru ženy je televízia. Ich reportáže spravidla trvajú dlhšie ako reportáže mužov.

Prezentované výsledky otvárajú otázky nad spôsobom tvorby slovenského mediálneho obsahu a prerozdeľovaním mediálneho priestoru medzi mužov a ženy. Prečo je publikovaných viac článkov mužov než žien? Prečo neprodukujú ženy viac komentujúcich a hodnotiacich textov? Sú ženy v televíznom spravodajstve uprednostňované kvôli zovňajšku? Vzhľadom na to, že nedisponujeme informáciami o počte a pohlaví zamestnancov v jednotlivých redakciách, nemôžeme povedať, či je súčasný stav znepokojivý, alebo má toto prerozdelenie svoje opodstatnenie.

Metodiku analýzy nájdete na webe spoločnosti NEWTON Media ->Metodika analýzy

Vydané v spolupráci so spoločnosťou NEWTON Media

Môže vás zaujímať

Odsúdeného Mišenku zadržali v Rakúsku