Jednou vetou

Budovy najvyšších ústavných činiteľov majú byť objektmi bezpečnosti štátu

Poslanci za SMER-SD Dušan Bublavý (vľavo) a Jaroslav Baška.

Foto: archívne, TASR

Objekty slúžiace na plnenie úloh troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky majú byť považované za stavby pre bezpečnosť štátu. S takýmto návrhom novely stavebného zákona prichádza trojica poslancov koaličného Smeru-SD Jaroslav Baška, Dušan Bublavý a Peter Šuca. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na najbližšej schôdzi.


Podľa nich vzhľadom na skutočnosť, že v objektoch slúžiacich na plnenie úloh prezidenta, predsedu NR SR a premiéra je nevyhnutné dodržiavať prísne režimové opatrenia, je vhodné, aby aj pri stavebných konaniach boli dodržiavané osobitné opatrenia. Zahrnutím týchto budov pod pojem „stavby pre bezpečnosť štátu“ sa docieli, že pôsobnosť stavebného úradu pre tieto stavby bude vykonávať ministerstvo vnútra.

Koalícia navrhuje absolútne zakázať verejným funkcionárom podnikanie

Súčasný stavebný zákon hovorí, že za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú objekty v správe, nájme alebo vo výpožičke ministerstva vnútra, Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely. Patria sem aj stavby, ktoré sú v správe, nájme alebo vo výpožičke rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií, akciových spoločností a štátnych podnikov v zakladateľskej alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti týchto orgánov.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky