Jednou vetou

Bukovszky ocenil kroky SOI a NIP pri aplikácii jazykových práv menšín

Ilustračné foto

foto: Pixabay.com

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky pozitívne vníma konkrétne výsledky spolupráce, ktoré zavádzajú systematické prvky do aplikácie jazykových práv národnostných menšín.

Reaguje tak na ústretovosť viacerých verejných orgánov, ktoré upozorňujú na dodržiavanie zákonných povinností.
Bukovszky pripomína v tejto súvislosti najmä povinnosti pri uvádzaní informácií týkajúcich sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov.

Ťažké Vianoce: Kočner môže v kolúznej väzbe kŕmiť holuby a mačky

V obciach, kde žije viac ako 15 percent obyvateľov hlásiacich sa k národnostnej menšine, musia byť popri štátnom jazyku takéto informácie uvedené aj v jazyku národnostných menšín.

Splnomocnenec preto oceňuje iniciatívu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) a Národného inšpektorátu práce (NIP).

„Obe národné autority z oblasti ochrany spotrebiteľov a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na svojich internetových stránkach zverejnili informáciu a upozorňujú príslušné subjekty (napr. podnikateľov a ostatné povinné osoby) na dodržiavanie zákona o používaní jazykov národnostných menšín,“ informoval splnomocnenec.

Danko vyjadril sústrasť pozostalým obetí nešťastia pri Karvine

SOI na svojej stránke zároveň informuje, že všetky zistenia ohľadom prípadných porušení zákona postúpi Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý je v takýchto prípadoch oprávnený konať.

Vládny splnomocnenec rovnako vyzdvihol iniciatívu Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré ako najvyšší orgán štátnej správy v oblasti stavebníctva vydalo usmernenie, upozorňujúce podnikateľov, stavebníkov a vlastníkov stavieb na povinné používanie informácii aj v menšinovom jazyku.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky