Jednou vetou

Činnosti pôrodnej asistentky sa z ošetrovateľskej praxe nevyjmú

Ilustračné foto, archív

TASR

Činnosti pôrodnej asistentky sa z ošetrovateľskej praxe vynímať nebudú.

Poslanci NR SR v stredu nepodporili návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti od OĽaNO. Na základe právnej normy sa mal ošetrovateľskou praxou rozumieť len výkon činností sestry.

Obyčajní upozornili, že odborná prax je jedným z najdôležitejších ukazovateľov skúsenosti a odbornosti zamestnanca v zdravotníctve.

Väčšina nemocníc v pôsobnosti ministerstva už má vlastné lekárne

„Od získanej praxe neraz závisí napríklad kariérny postup či lepšie ohodnotenie. Je preto veľmi dôležité, aby deklarovaná prax odrážala skutočne nadobudnuté zručnosti, vedomosti a schopnosti. V prípade praxe v pôrodnej asistencii je však systém jej uznávania nastavený nesprávne, pretože získané zručnosti nereflektuje objektívne,“ tvrdili.

Napriek niekoľkým prienikom v činnostiach vykonávaných sestrami a pôrodnými asistentkami, sú podľa predkladateľov obe povolania nielen odbornou, ale aj laickou verejnosťou považované za samostatné.

„Rozdielnosť oboch povolaní vyplýva aj z opisu činností tvoriacich ošetrovateľskú prax a činností tvoriacich prax pôrodnej asistencie. Preto nie je možné stavať na roveň ošetrovateľskú prax nadobudnutú každodenným výkonom ošetrovateľskej starostlivosti s ošetrovateľskou praxou získanou poskytovaním pôrodnej asistencie,“ uviedli.

Prezident bude mať naďalej oprávnenie udeľovať plošné amnestie

Cieľom ich novely preto bolo precizovanie pojmov ošetrovateľská prax a prax v pôrodnej asistencii tak, aby zodpovedali skutočnému stavu a objektívne odrážali nadobudnuté zručnosti, vedomosti a schopnosti zdravotníckych profesionálov v povolaní sestra a pôrodná asistentka.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky