Jednou vetou

Čo robiť, keď štátne inštitúcie nedodržiavajú infozákon? Takto to funguje!

Peter Wilfling - špecialista na infozákon pracujúci pre Via Iuris

autorská koláž hlavne.sk, Michal Psota, facebook VI

Kancelária prezidenta SR už 9 mesiacov ignoruje infozákon. Za celý ten čas sa nevieme dopátrať výšky platov vedúcich oddelení. Stále nevieme, aká suma cinkne mesačne na účte vedúceho kancelárie prezidenta SR Štefana Rozkopala, či vedúceho komunikačného oddelenia Romana Krpelana. Kancelária prezidenta nás odbila zverejnením výšky priemerného platu, čo je nepresný údaj, nakoľko funkcie sa dajú napríklad kumulovať a plat potom vyzerá inak. Čo robiť, ak štátne inštitúcie nedodržiavajú Zákon o slobodnom prístupe k informáciám?

Prezidentský prieskum: Favoritom je muž, ktorý dal Ficovi košom

„Ja nemám problém so zverejnením platu, ale rieši to pán Krpelan,“ vyhlásil pre hlavne.sk vedúci kancelárie prezidenta Štefan Rozkopal.

Šokovaní študenti: Andrej Kiska nevie, čo sa deje v jeho kancelárii

Roman Krpelan, vedúci komunikačného oddelenia prezidenta A.Kisku nám absolútne nedvíha telefón, do odpovede na novinársku žiadosť, ktorá bola zároveň označená ako infožiadosť uviedol len výšku priemerného platu funkcionára čo je 1 749 eur. Táto suma je však nekonkrétna a viacmenej nič nehovoriaca. Skončíme s Kanceláriou prezidenta SR až na súde? Je to možné.

Nočná mora občanov pokračuje. Kedy už konečne zakročí polícia?

Po poslancoch NR SR, zástupcoch organizácií tretieho sektora, či známych hercov, sa za požiadavku hlavne.sk, aby Kancelária prezidenta SR uviedla konkrétne mená vedúcich funkcionárov a ich platy, postavili aj právnici.

Robert Dobrovodský, hlavný štátny radca na odbore legislatívy občianskeho a obchodného práva Ministerstva spravodlivosti uviedol, že podľa jeho odborného názorukaždá povinná osoba je povinná Vám sprístupniť osobné údaje.“ Robert Dobrovodský nám v prípade neúspechu odporučil obrátiť sa na súd, ktorého rozhodnutie je pre oprávnenú osobu záväzné.

Pán prezident Kiska! Vaši ľudia zatajujú svoje platy!

Celý systém fungovania infožiadostí a čo robiť, keď štátne inštitúcie mlčia, nám popísal Peter Wilfling, špecialista na infozákon pracujúci pre Via Iuris. „Ak inštitúcia dostane žiadosť o informácie podľa infozákona, je povinná ju vybaviť do 8 pracovných dní. Do 8 pracovných dní teda musí buď požadovanú informáciu poskytnúť alebo ak sa ju rozhodne neposkytnúť, musí o tom vydať písomné rozhodnutie, ktoré musí obsahovať konkrétne argumenty a konkrétne zákonné ustanovenia, ktoré podľa inštitúcie bránia poskytnutiu informácie. Žiadateľ sa proti takémuto rozhodnutiu môže do 15 dní od jeho doručenia odvolať.“

Kiskovi ľudia ignorujú infozákon. Úspešne taja platy

A čo v prípade ak človek nepochodí ani s odvolaním? „Ak inštitúcia zamietne aj odvolanie, môže žiadateľ podať na inštitúciu žalobu na súde, aby súd posúdil, či je rozhodnutie o neposkytnutí informácií zákonné. Ak súd príde k záveru, že utajovanie informácií je nezákonné, zruší rozhodnutie inštitúcie a inštitúcia musí novu vybaviť žiadosť o informácie a musí rešpektovať názor súdu,“ vyhlásil právnik Peter Wilfling.

KOMENTÁR: Označí nás Kiska za mafiánov?

 

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky