Jednou vetou

Colníci udelili za elektronické pokladnice pokuty za viac ako 26 000 eur 

Nitrianski colníci sa počas prázdninových mesiacov zamerali na kontroly predajcov na tradičných jarmokoch, výstavných podujatiach, festivaloch, v rekreačných zariadeniach, ale aj vo vozidlách taxislužby.

Podľaslov hovorcu Colnej správy Nitra Stanislava Pachera zistili porušenie zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP) pri takmer 84 percentách kontrolovaných subjektov. Pokuty za zistené porušenia dosiahli výšku viac ako 26 000 eur.

Z celkového počtu 124 kontrolovaných subjektov až 104 z nich porušilo ustanovenia zákona o ERP. V 11 prípadoch za opakované porušenie zákona bol predajcom uložený zákaz predaja tovaru do 72 hodín, v jednom prípade za trojnásobné opakované porušenie zákona zaslal colný úrad podnet na odňatie živnostenského oprávnenia.

Najčastejším porušením zákona bolo nezaevidovanie tržby do elektronickej pokladnice. „Za to sú ukladané najvyššie pokuty, ktorých hodnota závisí od množstva zistených porušení zákona. Vo viacerých prípadoch predajca síce tržbu v ERP zaevidoval, avšak kupujúcemu pokladničný doklad neodovzdal. Ďalšími porušeniami bolo nesprávne pomenovanie tovaru na pokladničnom doklade, zistený rozdiel hotovosti nachádzajúcej sa v pokladnici oproti prehľadovej uzávierke a chýbajúce vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu,“ dodal Pacher.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky