Jednou vetou

Deti treba učiť po slovensky moderne a efektívne, tvrdí Zimenová

Zuzana Zimenová

foto: TASR

Deti s iným materinským jazykom ako slovenským nerozumejú veľmi dobre slovenčine. Pri nástupe do školy dostanú do rúk rovnaké učebnice ako ich po slovensky hovoriaci spolužiaci a kladú sa na ne rovnaké nároky.

Tieto deti však často nerozumejú pokynom učiteľa na hodine a učivu. Jazyková bariéra je podľa nezaradenej poslankyne NR SR Zuzany Zimenovej dôvodom, prečo mávajú tieto deti horšie známky. Návrh v podobe novely školského zákona už predložila do parlamentu a poslanci by o ňom mali rokovať už na najbližšej schôdzi.

Zimenová navrhuje zaviesť pre deti s iným materinským jazykom novú formu výučby slovenského jazyka. „Riešením je učiť tieto deti po slovensky nie z klasického šlabikára, ale z materiálov, vytvorených špeciálne pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Deti hovoriace po maďarsky, rusínsky, ale napríklad aj po anglicky, čínsky či rómskym nárečím, by sa mohli naučiť po slovensky rýchlejšie a efektívnejšie spôsobom, akým sa zvyknú malé deti učiť cudzí jazyk – hravo, komunikatívne, postupne od tých najjednoduchších výrazov až po zložitejšie frázy,“ vysvetlila. V návrhu poslankyňa zaväzuje rezort školstva, aby do začiatku nového školského roka vytvorilo pre školy aj takúto možnosť výučby slovenského jazyka.

Poslankyňa konštatuje, že situáciu nezlepšia ani snahy strany Most-Híd inovovať výučbu slovenského jazyka v školách pre národnostné menšiny. „Z týchto projektov môžu profitovať iba žiaci v školách pre národnostné menšiny, prioritne maďarská menšina. Nikoho z koalície však netrápi, že obdobné problémy so slovenčinou majú niektorí žiaci aj na slovenských školách. Týmto nikto nepomáha. Týka sa to napríklad veľkého počtu rómskych žiakov, ktorí doma hovoria rómskym nárečím, ale aj detí cudzincov, ktorých je dnes v našich školách už vyše 3500,“ uviedla.

Na skutočnosť, že jazyková bariéra sťažuje situáciu rómskym deťom v slovenských školách, upozorňuje opakovane aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. Podľa Zimenovej školy nedostávajú potrebnú metodickú a didaktickú podporu v tom, aby mohli posilniť individuálny prístup k žiakom pri výučbe slovenského jazyka a zohľadniť tak ich reálne vzdelávacie potreby. „Nedeje sa tak napriek tomu, že predošlá aj nová vláda vo svojom programovom vyhlásení prisľúbila priebežnú aktualizáciu štátnych vzdelávacích programov a neustále inovovanie učebných zdrojov pre školy, ktoré ich potrebujú,“ dodala Zimenová.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky