Jednou vetou

Diskusia o Komore odborných garantov verejného obstarávania bola prerušená

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák

Foto: TASR

Rokovanie o Komore odborných garantov verejného obstarávania bolo v stredu počas zasadnutia vlády prerušené. Diskusia o tejto téme však bude pokračovať. Vytvorenie novej inštitúcie navrhuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Komora má prispieť k profesionalizácii tejto oblasti.

Aktualizované 16.00

„Aj dnešné rokovanie vlády ukázalo, že téma profesionalizácie verejného obstarávania je ambiciózny projekt aj na podmienky Slovenskej republiky. Som však rád, že v téme napredujeme a diskusia pokračuje na odbornej úrovni. Po jej ukončení materiál opätovne predložíme na rokovanie vlády. Verím, že to bude v krátkej dobe,“ skonštatoval predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Vytvorenie stavovskej organizácie je podľa ÚVO vhodným nástrojom profesionalizácie verejného obstarávania. „Navrhuje sa preto zriadiť Komora odborných garantov verejného obstarávania ako subjekt záujmovej samosprávy, ktorého činnosť je založená na princípoch samoregulácie a samofinancovania,“ uvádza sa v predkladacej správe. Alternatívou k tomuto návrhu je vykonávanie profesionalizácie prostredníctvom ÚVO.

Malo by ísť o organizáciu so zákonom definovanou štruktúrou orgánov. Bude na ňu zároveň prenesená časť verejnej moci, v rámci čoho bude oprávnená vydávať vlastné predpisy, rozhodovať o splnení predpokladov na vznik aj zánik členstva. Financovaná by mala byť prevažne z členských príspevkov.

Verejné obstarávanie na výstavbu detenčného ústavu sa má začať v máji, uviedla Kalavská

Niektoré činnosti vo verejnom obstarávaní, ktoré v súčasnosti možno zahrnúť pod voľnú živnosť, bude podľa návrhu úradu možné vykonávať len v súvislosti s členstvom v komore. Koncept zriadenia komory počíta podľa ÚVO s tým, že členmi komory budú môcť byť aj interné kapacity verejných obstarávateľov a obstarávateľov, vystupujúce v pozícii takzvaných odborných garantov. Verejný obstarávateľ sa bude môcť rozhodnúť, či budú členmi komory viacerí zamestnanci, alebo aj tak, že odborného garanta bude pre neho vykonávať externý subjekt. Podľa ÚVO je žiaduce vytvoriť prostredie umožňujúce kontinuálne vzdelávanie osôb konajúcich v mene nákupcov.

„Vo vzťahu k súčasnému stavu bude navrhovaná úprava prirodzene znamenať zvýšenie administratívnej a finančnej záťaže pre časť podnikateľského prostredia, ktorá má ambíciu poskytovať činnosti odborného garanta vo verejnom obstarávaní,“ pripustil ÚVO. Najviac zaťažujúcimi predpokladmi na vznik členstva v komore by mali byť absolvovanie odbornej skúšky, úhrada členského príspevku, a tiež poistného zodpovednosti za škodu. Zahŕňa to aj povinnosť zúčastňovať sa na školiacich aktivitách organizovaných komorou.

Môže vás zaujímať

Video, ktoré má kompromitovať Kisku, stále vyšetruje polícia