Jednou vetou

Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 780,99 milióna eur

Ilustračné foto

Foto: TASR

Dlh v zdravotníctve na konci minulého roka dosiahol 780,99 milióna eur. Medziročne tak poklesol o 10,14 milióna eur. Najväčšie dlhy majú štátne univerzitné a fakultné nemocnice, a to 656,35 milióna eur. Vyplýva to z informácie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre vládu.

„Zníženie stavu záväzkov, ako aj zmena tempa rastu záväzkov v aktuálnom období, je výsledkom realizácie oddlžovania zdravotníckych zariadení, v rámci ktorej si v roku 2018 univerzitné a fakultné nemocnice zo svojho účtovníctva reálne odpísali záväzky vo výške 102,13 milióna eur,“ píše sa v materiáli.

Záväzky po lehote splatnosti 13 fakultných a univerzitných nemocníc tvoria 84 percent z celkovej hodnoty záväzkov po lehote splatnosti v celom sektore. Najväčšie dlhy majú naďalej voči dodávateľom liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu, nasledujú záväzky voči Sociálnej poisťovni, daňovým úradom a zdravotným poisťovniam. Nemocnice dlžia ďalšie peniaze aj za energie či služby.

P. Pellegrini: Úmrtia pre zanedbanie zdravotnej starostlivosti sa nesmú opakovať

MZ SR opätovne upozornilo, že náklady najväčších fakultných a univerzitných nemocníc nie sú v dostatočnej miere pokryté výnosmi od zdravotných poisťovní. Generovanie prevádzkových strát v nemocniciach negatívne ovplyvňuje verejné financie, čo aj v strednodobom výhľade predstavuje objektívne významné riziká pre verejné financie. Nemocnice čelia aj skrytému dlhu vo forme nevyhovujúcej infraštruktúry, keďže investície do tejto oblasti sú poddimenzované.

„Nepriaznivú situáciu v sektore zdravotníctva by zlepšila vyššia miera dofinancovania sektora zdravotníctva v kombinácii s optimalizáciou ich nákladovej štruktúry a efektivity,“ skonštatovalo ministerstvo. Pripomenulo, že na zefektívnenie prevádzky nemocníc prijalo viacero opatrení. Zriadilo napríklad Úrad pre riadenie podriadených organizácií, ktorý manažuje procesy podriadených organizácií. Ustanovil systém kolektívneho rozhodovania pri riadení štátnych nemocníc prostredníctvom Rady riaditeľov, zriadil v nich aj dozorné orgány.

Zdravotníctvo ušetrilo na základe odporúčaní niekoľko desiatok miliónov eur

So záväzkami po lehote splatnosti majú problémy aj zariadenia v pôsobnosti ministerstiev vnútra a obrany (27,99 milióna eur), ako aj tie delimitované na obce a vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie (85,94 milióna eur). Zdravotnícke zariadenia transformované na akciové spoločnosti vlani záväzky po lehote splatnosti nevykázali.

Materiál analyzuje vývoj z hľadiska celkových záväzkov, záväzkov v lehote splatnosti a záväzkov po lehote splatnosti v roku 2018, a tempa ich rastu, respektíve poklesu. Tiež prezentuje štruktúru záväzkov po lehote splatnosti a opisuje dôležité legislatívne a ekonomické východiská, ktoré významne ovplyvnili hospodárenie zdravotníckych zariadení v roku 2018.

Povinnosť informovať o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva vznikla na základe uznesenia vlády SR, ktorá o tom rozhodla v roku 2012.

Môže vás zaujímať

SaS vyzýva predsedu parlamentu Borisa Kollára na odstúpenie z funkcie