Jednou vetou

Dodávatelia nemocníc považujú exekučnú imunitu za nepriateľský krok voči nim

Ilustračné foto

foto: TASR

Dodávatelia zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu združení v asociácii SK+MED považujú zavedenie exekučnej imunity za "ďalší nepriateľský krok proti dodávateľom nemocníc". V konečnom dôsledku môže mať podľa asociácie negatívny vplyv na riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom.

„Dlhodobé uplatňovanie exekučnej imunity spolu s viacnásobným oddlžovaním nemocníc potvrdzuje, že nejde len o dočasné riešenie, ale o účelový a pretrvávajúci právny nástroj, ktorého jediným zámerom je zabrániť výkonu práv veriteľov na súdnu ochranu a súčasne ich donútiť k účasti na oddlžení,“ uvádza asociácia vo svojom stanovisku.

Poukazuje, že nemocnice si ďalej objednávajú tovar, zadlžujú sa a prijatá exekučná imunita podľa asociácie naznačuje, že sa svoje záväzky naďalej nechystajú plniť. „Pričom štát ich v tom podporuje. Nie je možné platiť dane, odvody, mzdy zamestnancov a dodávať špičkový tovar s tým, že úhrady za tovar možno očakávať až v horizonte niekoľkých rokov a aj to za podmienky 10-20-percentných zliav,“ dodáva asociácia. Zároveň naznačuje možný nesúlad s ústavou a zvažuje právne kroky.

Dočasná exekučná imunita pre nemonice je podľa SaS protiústavná

Exekučná imunita platí od apríla, presadil ju zdravotnícky výbor parlamentu pomocou pozmeňovacieho návrhu v zákone o radiačnej ochrane. Podľa ministerstva zdravotníctva je toto opatrenie nevyhnutné na ochranu veriteľov v procese oddlženia zdravotníckych zariadení.

Exekučnú imunitu získali na obdobie do konca roku 2020 okrem štátnych aj zdravotnícke zariadenia spadajúce pod samosprávne kraje, obce a tiež pod neziskové organizácie. Pomocou dočasného inštitútu je počas realizácie ozdravných plánov chránený ich majetok, ktorý slúži na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a tiež finančné prostriedky na účtoch zariadení určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich služieb.

Opatrenie sa nepozdáva opozičnej SaS. Podľa nej je dočasná exekučná imunita pre nemocnice protiústavná. So zvyškom opozície SaS rokuje o tom, že novelu posunú na Ústavný súd SR. Zabránenie exekúcií vychádza z atmosféry oddlžovania, vysvetlil predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS).

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky