Jednou vetou

Duchovní v polícii či armáde nebudú mať automaticky zbraň

Ilustračné foto

foto: TASR

Policajní, vojenskí a väzenskí duchovní budú mať pridelenú zbraň, respektíve možnosť ju použiť, iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak by si to okolnosti vyžadovali, bude duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana. Vyplýva to z novely zákona o Policajnom zbore SR od poslancov SNS, ktorú v stredu schválil parlament.

Kauza Alena Zsuzsová: Podozrenia na jej obete narastajú

Právnou normou sa teda vytvára zákonná možnosť pre osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou v polícii, Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a v armáde spočívajúca v nepridelení a nepoužívaní zbrane.

Novela má zosúladiť slovenskú legislatívu so ženevskými konvenciami, v ktorých sa na duchovnú službu hľadí ako na nekombatantov.

„Použitie zbrane môže viesť aj k smrteľným následkom, čo je v príkrom rozpore s prevažnou väčšinou náboženských vyznaní, keďže život vnímajú ako najvyššiu hodnotu. Osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou pôsobiace v polícii, ZVJS alebo v Ozbrojených silách SR majú za cieľ plniť úplne odlišné úlohy,“ argumentujú národniari.

Podľa nich odlišné vnímanie duchovnej služby v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách uplatňujú aj v iných krajinách sveta, napríklad v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku či v USA.

Kandidáti na Ústavný súd: Naberie rozhodnutie o Ficovi rýchly spád?

V súčasnosti sa osobám povereným duchovnou a pastoračnou službou pôsobiacim v ozbrojených zboroch a v ozbrojených silách prideľujú zbrane a v niektorých prípadoch ich musia aj používať, napríklad počas povinných cvičných strelieb, ktoré musia absolvovať.

V prípade ZVJS osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou síce zbraň pridelenú nemajú, ale používať ju počas povinných cvičných strelieb musia.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky