Jednou vetou

Etický kódex hovorí o slušnosti, prijímaní darov aj nekorupčnom správaní

Ilustračné foto

Foto: TASR

Poslanci Národnej rady (NR) SR by mali čoskoro dostať pravidlá správania sa v podobe etického kódexu. Návrh hovorí o dodržiavaní poslaneckého sľubu, ochrane dobrého mena Slovenska, zákaze prijímania darov, o odievaní a slušnom prejave, tiež o tom, že poslanci sa majú správať tak, aby sa vyhli klientelizmu či korupcii, ale aj hádkam a fyzickým útokom v pléne. Do parlamentu by návrh mohol prísť v októbri spolu so zmenami v zákone o konflikte záujmov, ktorý rieši aj majetkové priznania zákonodarcov.

Slovenská akreditačná agentúra bude mať dohľad nad krokmi vysokých škôl

O etickom kódexe informoval na tlačovej konferencii kancelár parlamentu Daniel Guspan. „Dospeli sme k dokumentu, ktorý má upravovať správanie sa poslanca. Národná rada reaguje na požiadavky spoločnosti sprísniť nároky na správanie sa poslancov,“ povedal Guspan. V návrhu etického kódexu sú podľa neho zapracované aj niektoré pripomienky klubov, ktoré sa k návrhu vyjadrovali. Pripomienky poslali Smer-SD, SNS, OĽaNO a Sme rodina.

Poslanec by mal podľa návrhu dodržiavať sľub a konať v súlade s ústavou a zákonmi, chrániť dobré meno Slovenska a poslancov, svojím konaním prispievať k ich dobrej povesti. Zákonodarcovia by sa mali správať tak, aby sa posilňovala dôvera verejnosti voči NR SR a ďalším orgánom verejnej moci a tiež by mali preukazovať rešpekt voči všetkým občanom SR. Rovnako by mali konať zodpovedne v súlade so základnými hodnotami demokratickej spoločnosti.

ÚS odmietol návrh NS vo veci inšpekcie ministerstva vnútra

Financie určené na výkon svojej funkcie by mali využívať racionálne, šetrne a hospodárne. Nesmú ich zneužívať na osobné účely. Nemali by tiež prijímať finančné prostriedky, dar ani žiadnu výhodu za hlasovanie a ovplyvňovanie rozhodovacích procesov od tretej osoby. Majú sa vyhýbať situáciám, ktoré by mohli viesť ku klientelizmu alebo korupcii, a konať tak, aby sa nedostali do situácie, z ktorej im môže vyplynúť záväzok protiplnenia.

Poslanci majú tiež podľa návrhu rešpektovať kolegiálne vzťahy medzi poslancami, parlamentom a ďalšími inštitúciami, nezneužívať svoju funkciu na osobný prospech. Na rokovania majú chodiť primerane spoločensky oblečení a majú vykonávať svoju prácu korektne a zdvorilo. „Vyhýbať sa akýmkoľvek nedôstojným slovným prejavom na schôdzi NR SR, hádkam a zasahovaniu do slovného prejavu iného poslanca vrátane fyzických útokov na iného poslanca, ako aj používaniu prejavov podporujúcich násilné činy, netoleranciu a diskrimináciu,“ píše sa v návrhu.

Rekreačné poukazy nebudú len pre súkromnú, ale aj pre štátnu sféru, uviedol Danko

V etickom kódexe je aj zákaz prijímania darov v súvislosti s výkonom funkcie. Výnimka by mala platiť, pokiaľ ide o dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie. Dary nad 100 eur by mali poslanci nahlásiť výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Pokiaľ dar dostane poslanec od blízkych osôb a pôjde o dary pri osobných výročiach poslanca, nemusí ich oznámiť. Pokiaľ by poslanec pri daroch pochybil, má mu hroziť disciplinárne konanie na mandátovo-imunitnom výbore.

Môže vás zaujímať

SaS vyzýva predsedu parlamentu Borisa Kollára na odstúpenie z funkcie