Jednou vetou

ETP Slovensko pripravilo školenie na tému Z chudoby k sebestačnosti

ETP Slovensko

foto: 24hod.sk

V poradí štvrté a piate školenie na tému Z chudoby k sebestačnosti sa počas tohto týždňa konajú vo Vysokých Tatrách.

Pre 40 zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR) v Kežmarku ich organizuje nezisková organizácia ETP Slovensko v Dolnom Smokovci.

„Školenia sú súčasťou medzinárodného projektu Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje, finančne podporeného z Európskej únie prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu,“ uviedla Slávka Mačáková z ETP Slovensko.

Hlavným posolstvom projektu je podľa nej presvedčenie, že Rómovia sú ekonomickým potenciálom pre starnúcu Európu a nedostatočne využitým sociálnym kapitálom pre Európu aj Slovensko.

Nemecká pošta chce na vidieku rozšíriť podnikanie o predaj tovaru

„Cieľom školení je posilniť odbornosť profesionálnych pracovníkov tak, aby hlbšie porozumeli podstatným zákonitostiam rôznych foriem chudoby a vďaka tomu dokázali efektívnejšie nachádzať a podporovať vytváranie nových pracovných príležitosti a zapájať nezamestnaných občanov do rôznych odvetví trhu práce,“ objasnila Mačáková s tým, že školenia Z chudoby k sebestačnosti majú tiež za cieľ posilňovať vzájomnú solidaritu s obyvateľmi, ktorí sa narodili vo vylúčených rómskych komunitách v prostredí generačnej chudoby.

Prvé tri školenia absolvovalo 60 zamestnancov ÚPSVAR v Košiciach. ETP Slovensko iniciuje a rozvíja holistické, komplexné, partnerské projekty a aktivity zamerané na zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov Slovenska, vrátane tých, ktorí ešte žijú na okraji spoločnosti.

Chcem vedieť viac!

Organizácia je presvedčená, že bez dlhodobej neprerušovanej práce priamo v prostredí chudobných komunít nie je možné dosiahnuť pozitívne zmeny a pomôcť obyvateľom týchto komunít kvalitatívne zlepšiť svoj život tak, aby bol rovnocenný so životom majority a nezahanbujúci ľudskú dôstojnosť.

„Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je permanentné scitlivovanie verejnej mienky najrôznejšími spôsobmi. Jednak sú to osobné rozhovory, ale aj mediálne celoštátne prezentované príklady, svedectvá, úspešné výsledky a tiež odporúčania zlepšení a nových myšlienok, projektov a programov v budúcnosti,“ uzatvára Mačáková s tým, že štvrté a piate školenie sa uskutoční od pondelka do štvrtka 17. septembra.

Môže vás zaujímať

SaS vyzýva predsedu parlamentu Borisa Kollára na odstúpenie z funkcie