Jednou vetou

Európska komisia zastavila konanie pre reexport liekov

Ilustračné foto

Foto: pixabay

Európska komisia ukončila konanie voči trom krajinám – Slovensku, Rumunsku a Poľsku – v súvislosti s opatreniami, ktoré tieto krajiny zaviedli, aby zamedzili reexportu liekov. Dôvodom rozhodnutia EK je potreba zosúladiť voľný pohyb tovaru s právom občanov na prístup k zdravotnej starostlivosti. Zároveň komisia uznala, že opatrenia proti nedostatku liekov sú oprávnené, pretože ich nedostatok môže mať negatívny dopad na zdravie obyvateľstva.

„Ministerstvo zdravotníctva víta toto rozhodnutie Európskej komisie. Hoci v rámci EÚ máme voľný pohyb tovaru, pre pacientov musíme v prvom rade zabezpečiť dostatok potrebných liekov. Dostupnosť liečby pre slovenských pacientov je pre nás prioritou,“ uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Prečítajte si tiež: Plné sumy za lieky na výnimky by sa mali platiť v ojedinelých prípadoch

Komisia dospela k záveru, že je potrebné hľadať spôsoby, ako primerane vyriešiť zložitú situáciu s reexportom liekov. V minulosti malo Slovensko významné problémy s nedostatkom liekov kvôli špekulatívnemu vývozu do zahraničia. Preto v roku 2013 prijalo legislatívne opatrenia regulujúce narastajúci vývoz liekov v dôsledku nízkych cien liekov, ktoré sú u nás priemerom 3 najlacnejších v EÚ. Ani tieto opatrenia však nestačili na to, aby vývoz zasahoval do takmer každej terapeutickej skupiny liekov, v niektorých prípadoch dochádzalo až k nedostatku všetkých alternatív. Ministerstvo zdravotníctva preto prijalo v roku 2016 legislatívne podmienky, v zmysle ktorých je za dostatok liekov priamo zodpovedný držiteľ registrácie. Vďaka tejto úprave nedostatok liekov na Slovensku prakticky prestal existovať.

„V roku sme 2016 prijali zákon, ktorý zásadne zmenil pravidlá v prospech pacienta. Možnosť vývozu liekov má len držiteľ registrácie, ktorý je súčasne zodpovedný za dostupnosť liekov pre pacientov. Práve vďaka tejto legislatíve, ktorú sme uviedli do praxe, majú pacienti v porovnaní s minulosťou výrazne dostupnejšiu liečbu. Práve vďaka týmto opatreniam problém s chýbajúcimi liekmi na Slovensku prakticky prestal existovať,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky