Jednou vetou

Expremiérka Radičová: Tieto veci by mala riešiť Matovičova vláda!

Na snímke expremiérka Iveta Radičová

Foto: Archív P. Nechalu

Vláda musí podľa expremiérky a poprednej sociologičky Ivety Radičovej okamžite sanovať predovšetkým mzdy a kúpyschopnosť obyvateľstva a udržanie zamestnanosti. Expremiérka to uviedla v rozhovore pre agentúru SITA.

Podľa jej slov sa obyvatelia Slovenska počas epidémie poväčšine správajú obdivuhodne. Štát a vlády sú im niečo dlžné a tento dlh musia splácať.

Riziká štrukturálnych problémov trhu práce spolu s demografickou štruktúrou, stavom školstva, zdravotníctva, spravodlivosti a sociálnej spravodlivosti spolu s nízkou efektivitou verejnej správy považuje Iveta Radičová za vážne hrozby, ktoré prehlbujú problém zvládnutia pandémie aj následnej recesie.

Mzdy, zamestnanosť a dopyt

Hlavný zdroj ekonomického rastu na Slovensku podľa nej pochádzal zo spotrebiteľského dopytu. Zlepšovanie ekonomickej situácie sa na Slovensku odvíjalo od rastu reálnej mzdy, nárastu zamestnanosti a zvýšenia súkromnej spotreby.

Podpornou aktivitou bolo rozširovanie exportných kapacít významných priemyselných odvetví. Zníženie súkromnej spotreby, zníženie miezd, zníženie spotrebiteľského dopytu spolu so znížením exportu prinesie ekonomickú recesiu a riziko rastu nezamestnanosti s následným ďalším znížením súkromnej spotreby a nárastom verejných výdavkov.

Expremiérka hovorí o troch dôležitých krokoch

Pri zvládaní ekonomických dôsledkov krízy bude podľa Ivety Radičovej potrebné riešiť kombináciu ekonomickej recesie s existujúcimi sociálno-ekonomickými problémami: prežívajúci model rastu, ale s prevažujúcimi nižšími mzdami, ktorý potrebuje zásadnú zmenu.

Taktiež ťažké problémy v sociálnej oblasti, zamestnanosť, nášľapné míny školstva, zdravotníctva a dôchodkov.

Prvým krokom obnovenia dôvery k politike a demokratickým inštitúciám na Slovensku sú podľa expremiérky Radičovej riešenia v programe otvoreného a transparentného vládnutia, teda pod kontrolou verejnosti. Druhým krokom je balík protikorupčných opatrení a ich striktné uplatňovanie.

Tretím je odstránenie straníckej kolonizácie štátu. Predpokladá to spoločenskú dohodu na tom, po akú hranicu má siahať kľúč straníckych nominácií a kde sa už má začať kľúčom odbornosti. „Treba zadefinovať politické posty a zodpovednosť politikov za tieto posty, a tú úroveň štátnej a verejnej správy, ktorá nemá byť pod vplyvom politických zmien,“ konštatuje expremiérka a popredná slovenská sociologička. V neposlednom rade je podľa nej nevyhnutné oslabovať fenomén, ktorý nazýva oligarchická demokracia.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky