Jednou vetou

FPKNM berie na vedomie poslanecký prieskum, korekcie v žiadostiach boli vykonané

Ilustračné foto

TASR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) berie na vedomie správu z poslaneckého prieskumu a postup poslancov počas kontroly vníma pozitívne.

Rekonštruované odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny už všetky žiadosti nanovo prehodnotili a vykonali potrebné korekcie. Informoval o tom fond v reakcii na výsledky poslaneckého prieskumu, ktoré boli predstavené v stredu. Prieskum bol reakciou na medializované informácie o podozreniach z netransparentného narábania s financiami FPKNM.

Fond zdôraznil, že postupoval podľa zákona a podľa vnútorných smerníc, ktoré boli schválené správnou radou fondu. „Všetky poslancami navrhované zmeny musia prebehnúť predovšetkým v legislatívnej rovine, teda zmenou zákona, aby mohli byť následne zapracované do vnútorných predpisov FPKNM,“ uviedol fond v stanovisku.

Kultúrny výbor zistil v poslaneckom prieskume ľudské pochybenie riaditeľa FPKNM

Zmeny na základe odporúčaní nesmú podľa FPKNM narušiť samosprávne rozhodovanie jednotlivých národnostných menšín o smerovaní ich kultúry. „Zároveň by bolo neprípustné, keby žiadosti nemal kto hodnotiť v dôsledku úplného vylúčenia členov odborných rád, ktorí často spolupracujú s organizáciami podávajúcimi žiadosti,“ dodal fond s tým, že odborné rady hodnotili všetky projekty dôkladne. „V prípade hodnotení odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny boli uskutočnené korekcie v projektoch, pri ktorých bolo zistené pochybenie,“ uistil FPKNM.

Poslanecký prieskum podľa člena Výboru NR SR pre kultúru a médiá Karola Farkašovského (SNS) okrem iného zistil ľudské pochybenie riaditeľa FPKNM Norberta Molnára, ktorý pri podpise vymenovacích dekrétov pre členov odborných rád prehliadol podozrivý súlad medzi dvoma rovnakými priezviskami. Neprihliadol teda na možný konflikt záujmov, ktorý z toho pramenil.

Výbor odporučil fondu aj vytvorenie elektronického systému evidencie žiadostí a používanie špeciálneho režimu hodnotenia pri projektoch s požadovanou dotáciou nad 10.000 eur. Farkašovský zároveň poukázal na to, že systému vyhodnocovania projektov chýba podrobnejšie hodnotenie a upozornil aj na medzery v kontrolnej a monitorovacej činnosti fondu.

FPKNM: V doplňujúcej výzve sa o dotácie či štipendium môže uchádzať päť menšín

FPKNM reagoval, že v súčasnosti pripravuje vnútornú smernicu kontroly a monitoringu podporených projektov. Elektronický systém evidencie žiadostí je podľa fondu funkčný od decembra 2017 a elektronický systém registrácie organizácií jednotlivých národnostných menšín, ktoré budú voliť členov odborných rád v roku 2019, je v štádiu prípravy.

FPKNM zverejnil rozhodnutia riaditeľa všetkých doteraz ukončených výziev. Od 11. júna tohto roka je vyhlásená výzva pre podporu kultúry bulharskej, českej, poľskej, ruskej a srbskej národnostnej menšiny. Jej cieľom je rozdeliť nevyčerpaný objem financií na rok 2018. Fond zároveň zverejnil výzvu pre prioritné oblasti B a C kultúry maďarskej národnostnej menšiny.

Poslanecký prieskum vo FPKNM sa uskutočnil 16. mája a vykonalo ho sedem členov kultúrneho výboru. O jeho výsledkoch informovali v stredu členovia výboru Karol Farkašovský a Dušan Tittel (SNS).

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky