Jednou vetou

FPKNM: V doplňujúcej výzve sa o dotácie či štipendium môže uchádzať päť menšín

Ilustračné foto

TASR

Česká, bulharská, srbská, poľská a ruská národnostná menšina sa môžu uchádzať o zdroje pre svoje kultúrne aktivity v ďalšej výzve Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM). Doplňujúca výzva je určená menšinám, ktoré nevyčerpali svoj celkový disponibilný objem finančných prostriedkov, alokovaný na rok 2018.

Ako uvádza fond na svojej stránke kultminor.sk, česká národnostná menšina má k dispozícii ešte 57.673 eur, príslušníci srbskej národnostnej menšiny 39.260, poľskej 23.623, bulharskej 16.378 a ruskej 10.000 eur. V rámci výzvy sa oprávnení žiadatelia môžu uchádzať o príspevky na projekty v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, vzdelávania, vedy a výskumu, taktiež v oblasti podpory literárnej a publikačnej činnosti i podpory divadla, hudby, tanca, výtvarného a audiovizuálneho umenia. Termín predkladania žiadostí je do 11. júna 2018.

SaS žiada NKÚ o kontrolu vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín

FPKNM ako verejnoprávna inštitúcia fungujúca od júla 2017 nahradila predchádzajúci dotačný systém, ktorým doteraz štát podporoval menšinovú kultúru prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR. Fond má k dispozícii osem miliónov eur zo štátneho rozpočtu.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky