Jednou vetou

Gál: Verejný ochranca práv má byť národnou inštitúciou pre ľudské práva

Minister spravodlivosti Gábor Gál

Foto: TASR

Právomoci verejného ochrancu práv by sa mali rozšíriť. Po novom by mal zastávať aj pozíciu národnej inštitúcie pre ľudské práva. Navrhuje to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý v stredu predložil na pripomienkovanie s tým súvisiacu právnu úpravu.

Na verejného ochrancu práv majú byť prenesené právomoci Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP). To bude v budúcnosti už len orgánom na podporu rovnakého zaobchádzania v zmysle antidiskriminačných smerníc Európskej únie.

Gál argumentuje, že ombudsman už aj podľa v súčasnosti účinnej právnej úpravy plní viaceré úlohy, ktoré sa prelínajú s kompetenciou národnej inštitúcie pre ľudské práva. Prenesenie kompetencií je podľa neho aj v súlade s širším medzinárodným trendom.

Cieľom je vytvorenie súladu s tzv. Parížskymi princípmi. „Ide o princípy vzťahujúce sa na status národných inštitúcií a v medzinárodnoprávnom priestore predstavujú minimum, ktoré musí byť splnené jednak pri zriadení národnej inštitúcie pre ľudské práva a následne aj pri jej ďalšom fungovaní,“ objasňuje ministerstvo v materiáli.

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva má od októbra 2007 udelený tzv. status B, čo predstavuje len čiastočný súlad s Parížskymi princípmi. Podľa ministerstva je žiaduce dosiahnuť status A, aby bol zabezpečený potrebný inštitucionálny štandard ochrany práv občanov SR.

Medzinárodná koordinačná komisia pre národné ľudskoprávne inštitúcie, viaceré výbory OSN, komisár Rady Európy pre ľudské práva a Európska komisia proti rasizmu a intolerancii Slovensku opakovane odporúčajú prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia, že slovenská národná inštitúcie pre ľudské práva bude v splnom súlade s Parížskymi princípmi, uvádza materiál.

Úlohu pripraviť komplexnú právnu úpravu SNSĽP má minister spravodlivosti od roku 2015. Výsledkom viacročnej práce bol návrh riešenia v dvoch alternatívach. Na základe interných a predbežných konzultácií zaradilo ministerstvo na pripomienkovanie druhú alternatívu. Rezort pritom informuje, že návrh konzultoval s kanceláriou verejnej ochrankyne práv, ktorá sa má po novom stať národná inštitúciou pre ľudské práva.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky