Jednou vetou

Gröhling: Rezort školstva pripravil reformu pre budúce vlády

Tímlíder SaS pre školstvo Branislav Gröhling

Foto: TASR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod vedením Martiny Lubyovej (nominantka SNS) pripravilo reformu školstva pre budúce vlády. Konštatuje to poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS) v reakcii na Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorým sa v stredu zaoberala vláda.

„Z dokumentu vyplýva, že ministerstvo školstva investuje v tomto volebnom období len zlomok financií a podstatná časť zostane až na ďalších vládach,“ poznamenal Gröhling. Zároveň si myslí, že rezort vymyslel reformu, ktorú nevedia zrealizovať. „Preto sa rozhodli, že spravia absolútne minimum a zvyšok za nich urobia vlády, ktoré dnes ani neexistujú. Okrem toho ide o reformu plnú pekných, ale veľmi všeobecných fráz o nastavovaní parametroch,“ uviedol.

OĽaNO: NPRVaV žiadny progres v školstve neprinesie

Podľa Gröhlinga je príznačné, že ešte skôr, ako prišlo ministerstvo so systémovým návrhom na skvalitnenie slovenského školstva, predseda Smeru-SD Robert Fico predstavil návrh, ktorý sa týka obedov zadarmo pre žiakov základných a materských škôl. „Telocvične nie sú na polovici základných škôl. Učitelia majú žalostne nízke platy v porovnaní s inými ľuďmi s vysokoškolským vzdelaním. Kuchárky nezarábajú ani minimálnu mzdu. Vybavenie škôl je biedne. V septembri školám chýbal jeden milión učebníc a nemali z čoho učiť. Kvalita učebníc je zúfalá, 82 percent riaditeľov sa vyjadrilo, že kvalita a dostupnosť učebníc na Slovensku sú zlé,“ skonštatoval Gröhling. Zároveň vyzdvihol aj to, že školáci sa v medzinárodných meraniach zhoršujú. „Čo z tohto ide riešiť vláda? Nič. Prichádza s obedmi zadarmo a s reformou, ktorú majú zaplatiť budúce vlády,“ uviedol člen SaS.

NPRVaV má podľa slov Lubyovej určiť smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Dokument, inšpirovaný fínskym modelom vzdelávania, kladie dôraz aj na inkluzívne vzdelávanie. Tvorí ho desať čiastkových cieľov (päť pre regionálne školstvo a päť pre vysoké školstvo) a 105 opatrení. Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov.

Lubyová: NPRVaV určí smerovanie školstva na nasledujúcich desať rokov

Implementačný plán NPRVaV, ktorý sa vzťahuje na desaťročné obdobie 2018-2027, sa delí na päť dvojročných akčných plánov. Prvý akčný plán na obdobie 2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020-2021 obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády.

NPRVaV venuje osobitnú pozornosť trom prierezovým témam. Ide o rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky