Jednou vetou

Horská studnička nie je zárukou kvalitnej vody, nemusí byť vždy pitná

Lesná studnička.

Foto: ilustračné, pixabay.com

Voda z horských studničiek nemusí byť vždy kvalitná. Ak ide o neoverený pitný zdroj, treba spozornieť. Piť z takéhoto prameňa turistom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR neodporúča.

Hygienici radia používať vodu, ktorá je viditeľne označená za pitnú. „Jej kvalita je totiž overená laboratórnym rozborom,“ uvádza ÚVZ SR. Horské studničky prioritne neslúžia na zásobovanie ľudí. Hygienici však kontrolujú kvalitu studničiek pri turistických chodníkoch.

Hrozia zdravotné komplikácie

Konzumácia nekvalitnej vody môže spôsobiť viacero zdravotných komplikácií. Časté sú črevné virózy, vylúčené však nie sú ani brušný týfus, bakteriálna dyzentéria, cholera či žltačka typu A.

Nekvalitná voda býva aj vo vlastných studniach. „Často sú v nich zvýšené koncentrácie dusičnanov a dusitanov,“ uvádza ÚVZ SR. Vo vyšších koncentráciách a dlhodobom príjme môžu spôsobiť poruchy trávenia či karcinogénne ochorenia.

Vodu je možné dať si skontrolovať

„Veľmi nebezpečné s možnými smrteľnými následkami je požitie pitnej vody s vysokým obsahom dusičnanov a dusitanov u detí do jedného roka,“ upozorňuje úrad.

Kvalitu vody zo studní si možno dať hygienikmi skontrolovať celoročne. Ceny rozborov pitnej vody si určujú jednotlivé laboratóriá.

Pokyny na odber vzoriek pri odbere vody je potrebné si vopred dohodnúť v laboratóriu, ktoré ju bude vyšetrovať. „Pitná voda vo verejných vodovodoch je však na Slovensku kvalitná,“ dodáva ÚVZ SR. Na takúto vodu sa ani nemusia používať filtre.

Môže vás zaujímať

Ministerstvo vnútra nedokáže vysvetliť, čí Lučanský má, alebo nemá šoféra