Jednou vetou

Iniciatíva Inakosť otvorila poradňu pre LGBTI ľudí na Slovensku

Dúhový Pride v Bratislave, 14. 7. 2018

foto: hlavne.sk

Iniciatíva Inakosť otvorila inPoradňu, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí v oblastiach, ktoré súvisia s ich sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.

Doteraz neexistovala na Slovensku žiadna špecializovaná poradenská služba, ktorá by LGBTI ľuďom poskytla pomoc a podporu pri ich psychologických, právnych a sociálnych problémoch. „Verejné inštitúcie alebo aj služby všeobecne zameraných poradenských neziskových organizácií často nemajú dostatok informácií a skúseností na pomoc s riešením problémov LGBTI ľudí a často, žiaľ, ani ich dôveru,“ uviedli predstavitelia iniciatívy Inakosť.

Černosi sú diskriminovaní v celej EÚ, vyplýva to zo správy FRA

V roku 2018 preto hľadali prostriedky na otvorenie poradenského centra pre LGBTI ľudí. „Sme veľmi radi, že sa nám to vďaka podpore z Ministerstva spravodlivosti SR a Európskeho sociálneho fondu podarilo,“ hovorí riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko. „Pred vyše mesiacom sme otvorili inPoradňu a v rámci poradenstva poskytujeme bezpečné sociálne, právne a psychologické poradenstvo najmä online formou, ale aj telefonicky a po dohode osobne,“ priblížil.

Psychológ Andrej Kuruc vysvetľuje, že LGBTI ľuďom vedia v poradni pomôcť pri analýze ich situácie, pri poskytnutí špecifických informácií o riešení ich situácie a dohodnutí ďalších krokov, v prípade potreby pri poskytnutí kontaktov na relevantné orgány zodpovedné za riešenie situácie. „Poradenstvo je poskytované nehodnotiacim spôsobom, bez predsudkov a s porozumením záležitostí, ktoré sa týkajú života LGBTI ľudí,“ tvrdí.

Írsky parlament schválil návrh zákona povoľujúci interrupcie, už od januára

Na poradňu sa počas prvých týždňov jej fungovania obrátilo 55 klientov a klientiek. „Približne polovica klientely sa identifikovala ako transrodové osoby a hľadali informácie o prístupe k zdravotnej starostlivosti, ktorá súvisí s tranzíciou, a ktorú sa im nepodarilo získať, informácie ako postupovať pri zmene mena, priezviska, rodného čísla a dokladov o dosiahnutom vzdelaní,“ zhrnul Christián Havlíček, ktorý má na starosti sociálne poradenstvo. Na poradňu sa napríklad obrátili aj rodičia, ktorí majú transrodové deti.

Projekt Prevencia a ochrana pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity BSK sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky