Jednou vetou

Inšpektori práce chystajú preventívnu akciu, zamerajú sa na dodržiavanie BOZP

Ilustračné foto

zdroj: TASR

Veľkú preventívnu akciu zameranú na dodržiavanie povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) začne od pondelka (3. 6.) inšpekcia práce v rámci všetkých krajov Slovenska. Informoval o tom hovorca Národného inšpektorátu práce (NIP) so sídlom v Košiciach Ladislav Kerekeš.

Podľa jeho slov sa inšpektori budú usilovať kontrolovaným subjektom vysvetliť, ako účinne dodržiavať predpisy v oblasti BOZP. Pri výbere kontrolovaných subjektov sa zamerajú predovšetkým na malé a stredné podniky, respektíve na novovzniknuté firmy, ktoré patria z hľadiska BOZP medzi najrizikovejšie. Cieľom akcie je pomôcť podnikateľským subjektom zorientovať sa v požiadavkách predpisov v oblasti BOZP, ktoré sa vzťahujú na ich činnosť, a ozrejmiť im danú problematiku. Inšpektori práce budú využívať aj propagačné materiály.

Oproti minulému roku pracovali Slováci na štát o dva dni dlhšie

„Inšpekcia práce v tomto roku v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 eviduje pokles smrteľných pracovných úrazov viac ako o 50 percent a pokles závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví takmer o 40 percent, pričom sme vlani zaznamenali historicky najnižší počet závažných pracovných úrazov,“ vysvetlil generálny riaditeľ NIP Karol Habina s tým, že tento vývoj je pre inšpekciu práce výzvou, ale aj záväzkom do budúcnosti. „Práve preto sme sa rozhodli ešte aktívnejšie pôsobiť v oblasti prevencie a zaradiť do inšpekčnej činnosti previerku zameranú na prevenciu,“ dodal.

Kontrolovaným subjektom poskytnú inšpektori práce poradenstvo, ako čo najúčinnejšie zistené nedostatky odstrániť a aké opatrenia vykonávať na predchádzanie vzniku nebezpečných udalostí. „Avšak v prípade závažných porušení predpisov o BOZP alebo v prípade takých porušení, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov, budú inšpektori práce nekompromisní,“ uzavrel Kerekeš s tým, že aj touto cestou chce NIP posilniť kultúru BOZP v kontrolovaných subjektoch.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky