Jednou vetou

Inštitút hosťujúceho sudcu má riešiť dočasnú absenciu sudcov

Ilustračné foto

Foto: TASR/AP

Na súdoch sa má zaviesť inštitút hosťujúceho sudcu. Vyriešila by sa tým negatívna situácia na súdoch z dôvodu dočasnej absencie zákonného sudcu. Návrh prináša novela zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú v stredu schválila vláda s legislatívno-technickými pripomienkami.

Hosťujúci sudca by mal podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) fungovať na mieste sudcu, ktorý dočasne nevykonáva funkciu pre materskú alebo rodičovskú dovolenku, je dlhodobo práceneschopný alebo je na stáži.

Ústavný súd prešiel z paralyzovaného do núdzového režimu: novým predsedom sa stal Ivan Fiačan

„Dovtedy, kým sa sudca vráti, aby mohol súd fungovať v tom počte, v akom by mal. Keď sa sudca vráti, tak hosťujúci sudca ide ďalej, na ďalší súd robiť hosťujúceho sudcu,“ uviedol vo februári šéf rezortu.

Podľa ministerstva sú súdy v praxi konfrontované so situáciami, keď dočasný výpadok zákonného sudcu spôsobuje nutnosť prerozdelenia vecí medzi iných kolegov. Táto situácia sa podľa predkladateľov nedá riešiť pridelením nového voľného miesta sudcu, pretože absencia sudcu je dočasná.

Nové miesto by neskôr bolo nadbytočné a nebolo by možné ho rušiť, keďže sudca je vymenovaný do funkcie bez časového obmedzenia. „Rovnako nie je žiaduce riešiť túto situáciu dočasným pridelením sudcu z iného súdu, pretože tým dochádza len k presunu problému na iný súd,“ dodalo ministerstvo.

Pellegrini verí, že NR SR na májovej schôdzi zvolí ďalších kandidátov na sudcov ÚS

„Hosťujúcemu sudcovi, ktorý vykonáva funkciu na okresnom súde, patrí príplatok za výkon funkcie sudcu ako hosťujúceho sudcu vo výške 5 % zo základného platu mesačne,“ uvádza sa v navrhovanom materiáli. Rezort tiež v predkladacej správe uviedol príklad inštitútu tzv. lietajúceho sudcu, ktorý funguje v európskom priestore.

Slovenský ústavný poriadok pristupuje podľa rezortu spravodlivosti k problematike nepreložiteľnosti sudcu pomerne konzervatívnym spôsobom.

Návrh zákona bol vypracovaný na základe odporúčaní zo Správy k stavu justície na Slovensku vypracovanej Európskou komisiou pre efektívnu justíciu (CEPEJ).

Môže vás zaujímať

Je pripravený zákon, na základe ktorého bude možné odoberať vysokoškolské tituly