Jednou vetou

Integrácii Rómov podľa OECD pomôže vzdelávanie od troch rokov

Ilustračné foto

Foto: TASR

Postupnému začleňovaniu vylúčenej časti rómskej populácie do spoločnosti by pomohlo zakotvenie právneho nároku na umiestnenie v materskej škole pre deti od troch rokov. Podobné pravidlá prispeli v Maďarsku k rovnakej úspešnosti pri zápise do základnej školy u rómskych aj nerómskych detí, odporúča Slovensku Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Ekonomickom prehľade: Slovenská republika 2019. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity odporúčanie víta, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje zaviesť nárok na umiestnenie trojročných detí v materských škôlkach od roku 2022.

„Účasť na predškolskom vzdelávaní by mala byť povinná od piatich rokov a právny nárok by mal byť od troch alebo štyroch rokov,“ uvádza OECD vo svojej správe. Aby však bolo možné zapojiť Rómov do predškolského vzdelávania, bude potrebné zvýšiť počet predškolských zariadení.

Úspešná integrácia Rómov podľa OECD pomôže ekonomike zmierniť nedostatok pracovných síl a tiež zmierni účinky rýchleho starnutia populácie na ekonomiku. Organizácia zároveň upozorňuje, že podľa súčasného demografického vývoja sa podiel Rómov na celkovej populácii v nasledujúcich 40 rokoch zvýši zo súčasných osem na 14 %.

Väčšina Slovákov by podľa najnovšieho prieskumu chcela, aby EÚ robila viac v oblasti obrany

Odporúčanie OECD sa stretlo s pozitívnou odozvou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. „Povinnú predškolskú dochádzku musíme rozšíriť smerom nadol. Inšpirovať sa treba okolitými krajinami. Maďarsko už zavŕšilo tento proces a za menej ako desať rokov zaviedlo tretí povinný predškolský rok. Česku to trvalo zopár rokov, kým sa nastavilo na druhý predškolský rok. Slovensku by mohlo trvať päť až desať rokov, kým dosiahneme, že každé dieťa bude do škôlky chodiť tri roky,“ povedal  splnomocnenec vlády Ábel Ravasz. „Naším odporúčaním je, aby bola predškolská dochádzka povinná a zadarmo pre všetky deti, no obzvlášť dôležitá je práve pre deti z marginalizovaných komunít,“ dodal Ravasz.

Vláda v závere minulého roka odsúhlasila zámer, podľa ktorého bude od septembra 2020 povinný jeden školský rok predškolskej dochádzky. „Od roku 2021 by sa mal zabezpečiť právny nárok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od štyroch rokov a od roku 2022 právny nárok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od troch rokov,“ informoval v zaslanom stanovisku odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.

Môže vás zaujímať

Kiskovci majú na krku ďalší škandál: Kampaň za obecné peniaze