Jednou vetou

Je potrebné posilniť postavenie ľudí so zdravotným postihnutím, tvrdí Shahzad

Silvia Shahzad
Silvia Shahzad

Foto: TASR

Zlepšiť situáciu zdravotne hendikepovaných ľudí je možné len vtedy, ak budú mať dôstojných zástupcov vynakladajúcich maximálnu snahu presadzovať ich záujmy. Pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím to pripomenula poslankyňa Národnej rady SR za OĽaNO Silvia Shahzad.

Zvýraznila pritom nevyhnutnú synergiu snáh, ku ktorej musia v tejto oblasti prispieť všetci relevantní aktéri – vláda, osoby so zdravotným postihnutím a ich reprezentatívne organizácie, akademické inštitúcie i súkromný sektor. Shahzad zároveň navrhuje niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré by zabezpečili výrazné zlepšenie situácie ľudí so zdravotným hendikepom.

Prvým riešením má byť podľa poslankyne vytvorenie tzv. medziskupiny zloženej z poslancov naprieč celým politickým spektrom. „Podobná skupina funguje v Európskom parlamente. Takáto skupina by mala za úlohu hľadať cesty, ako presadzovať politiky ľudí so zdravotným postihnutím,“ vysvetlila Shahzad.

Sociálna poisťovňa začína vyplácať vianočný príspevok

Ďalším riešením je podľa nej sfunkčnenie všetkých kontaktných miest na ministerstvách, na ktorých majú byť aj ľudia so zdravotným postihnutím. „Agende súvisiacej s implementáciou Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím nie je v súčasnosti venovaná plnohodnotná pozornosť, ide skôr o pridruženú agendu. Práve na týchto miestach by sa mala začínať efektívnejšia medzirezortná komunikácia,“ tvrdí Shahzad.

Podľa poslankyne by sa tiež mala urýchlene zabezpečiť finančná podpora reprezentatívnych organizácií, ktorých úlohou je zastupovať jednotlivé skupiny ľudí so zdravotným postihnutím, tí by mali participovať i na tvorbe novej stavebnej legislatívy podporujúcej ideu Európskej únie o bezbariérovej Európe.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky