Jednou vetou

„Je tu priestor na diskusiu o súčinnosti samospráv pri integrácii Rómov,“- tvrdí Saková

Ministerka vnútra Denisa Saková

Foto: TASR

Okres Svidník ponúka priestor na otvorenie diskusie venovanej integrácii Rómov nielen z pohľadu ústredných orgánov štátnej správy, ale i spolupráce so zástupcami samosprávy.

Pred začiatkom utorkového rokovania vlády vo Svidníku to povedala ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD). Uviedla to v súvislosti s tým, že sa kabinet práve na tomto výjazdovom rokovaní bude opätovne zaoberať monitorovacou správou plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020.

Vláda o správe rokovala pred dvomi týždňami, rokovanie však bolo prerušené na žiadosť predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý vyzval na širšiu diskusiu i návrhy ďalších opatrení na zefektívnenie procesov v tejto oblasti. Podľa Sakovej chce preto ministerstvo vnútra i Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorí monitorovaciu správu predkladajú, predstaviť jednotlivé oblasti a plánované opatrenia a tiež potrebnú súčinnosť so samosprávami pri ich realizácii.

„My vytvárame nástroje, politiky na to, aby sme vedeli integrovať minoritné skupiny do normálneho života. Jednotlivé realizácie opatrení už sú potom na samosprávach, preto tá diskusia dnes,“ uviedla Saková.

Americký prezident prijal nového slovenského veľvyslanca v USA Ivana Korčoka

Šéfka rezortu vnútra očakáva, že v tejto súčinnosti i s doposiaľ uskutočnenými krokmi sa podarí výrazne zvýšiť efektivitu čerpania eurofondov, ktoré sú na tieto účely k dispozícii.

Z predloženej monitorovacej správy vyplýva, že zo 142 aktivít a opatrení, ktoré sa v rámci akčných plánov národnej stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020 mali realizovať v roku 2017, zodpovedné subjekty splnili, prípadne priebežne plnia 75. Ďalších 58 opatrení je vo fáze prípravy implementácie a deväť aktivít sa nezrealizovalo.

Celkový objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v siedmich prioritných oblastiach (vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, finančné začlenenie, nediskriminácia, oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti) bol v roku 2017 v objeme 82.663.911,95 eura. Najväčšia časť prostriedkov sa týkala implementácie opatrení a aktivít v prioritnej oblasti zamestnanosť (62.147.696 eur). Čerpanie zdrojov sa týka prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov i štátneho rozpočtu SR.

Šéf slovenskej diplomacie Lajčák zavŕšil ročné pôsobenie na čele VZ OSN

V správe sa uvádza i to, že v prípade dotačnej činnosti bolo podporených celkovo 88 projektov v siedmich tematických oblastiach v celkovej výške 517.200 eur. Projekty sa týkali rekonštrukcie a modernizácie nájomných bytov, vybudovania a rekonštrukcie technickej vybavenosti, aktivít posilňujúcich vzdelanie a formovanie mladých Rómov i aktivity rómskych žien – senioriek.

Takisto projektov asistencie pri legalizácii/dodatočnom povolení technicky vyhovujúcich obytných stavieb a budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Môže vás zaujímať

Väzobne stíhaná Monika J. sa vzdala funkcie sudkyne