Jednou vetou

Kaliňák: Pokuty za porušenie zákona o financovaní kampane môžu byť vysoké

Michal Kaliňák

Foto: TASR

Ak kandidát na starostu obce či mestskej časti do 2000 obyvateľov poruší zákonom stanovené podmienky financovania volebnej kampane, musí sa pripraviť na pokutu, ktorej minimálna výška predstavuje polovicu maximálnej sumy, ktorú môže investovať do propagácie kandidatúry.

Nie je vylúčené, že sa pred voľbami objavia protirómske slogany, mienia odborníci

Aj na tomto príklade upozorňuje na zákonom stanovené pravidlá financovania kampane v komunálnych voľbách odborník na samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

Pripomína, že finančné limity pre komunálne voľby pre kandidátov na starostov a primátorov sú odstupňované veľkosťou samosprávy. „Samosprávy sú podľa počtu obyvateľov rozdelené do ôsmich úrovní, pričom najvyššiu čiastku je možné použiť na kampaň v prípade Bratislavy a Košíc a to najviac 250.000 eur. V ďalších najväčších mestách, ale i bratislavskej mestskej časti Petržalka, ktorá spadá do kategórie sídiel s počtom obyvateľov od 60.001 do 120.000, je to 100.000 eur,“ dodal.

V Bratislave kandiduje za primátora 10 uchádzačov, za poslancov 284

V prípade ďalších sídiel sa limit finančných prostriedkov pre kandidátov na primátora a starostu znižuje na 70.000 (mestá a mestské časti do 60.000 obyvateľov), 50.000 eur (mestá a mestské časti s počtom obyvateľov do 30.000), 20.000 eur (mestá a mestské časti do 16.000 obyvateľov). Maximálne 10.000 eur môžu na svoju kampaň vynaložiť starostovia obcí a mestských častí s počtom obyvateľov do 10.000, limit 5000 eur platí pre obce a mestské časti, v ktorých má trvalé bydlisko najviac 5000 obyvateľov. „No a v najmenších obciach či mestských častiach do 2000 obyvateľov, napríklad v bratislavskom Čunove, môžu kandidáti na starostu minúť maximálne 2000 eur,“ dodáva Kaliňák.

Pripomenul, že ak volebnú kampaň vedie vo voľbách do orgánov územnej samosprávy politická strana, môže na ňu vynaložiť najviac 500.000 eur, pričom na svojom webovom sídle zverejňuje správu o prostriedkoch, ktoré na kampaň vynaložila. „Nezávislý kandidát zasa musí pamätať na to, že za náklady na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré dá na svoju propagáciu v rámci kampane. Do stanovenej sumy sa započítavajú aj náklady vynaložené na propagáciu kandidáta v čase začínajúcom 180 dní pred dňom vyhlásenia volieb,“ upozornil Kaliňák.

Predvolebná kampaň v Nitre má prvé trestné oznámenie

Poukázal i na to, že nezávislý kandidát na funkciu primátora mesta, starostu obce či mestskej časti nad 5000 obyvateľov má povinnosť viesť finančné prostriedky určené na volebnú kampaň na osobitnom účte v banke.
„Sankcie za porušenie pravidiel sú pomerne vysoké a vzťahujú sa tak na politické strany, ako aj na nezávislých kandidátov, a tiež tretie strany,“ zvýraznil odborník na samosprávu. Ozrejmil, že konečná výška pokuty závisí od závažnosti porušenia pravidiel volebnej súťaže.

„Napríklad Ministerstvo vnútra SR uloží nezávislému kandidátovi pokutu od 1000 do 10.00 eur, ak prekročí prípustnú sumu nákladov, prípadne nesplní iné povinnosti alebo poruší pravidlá transparentnosti. V prípade politickej strany hrozia pokuty vo výške od 10.000 do 100.000 eur,“ uviedol Kaliňák a poukazuje na to, že ďalšie sankcie môže ukladať štátna volebná komisia. „A v tomto prípade ide o nemalé finančné sankcie,“ dodal odborník na samosprávu.

Môže vás zaujímať

Danko odovzdal Štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana