Jednou vetou

KDH: Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ považuje za nešťastný krok

Alojz Hlina

foto: TASR

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (ECJ) v prípade Coman-Hamilton o zákonnosti manželstva osôb rovnakého pohlavia považuje mimoparlamentné KDH za nešťastný a nepremyslený krok. Môže vraj prehĺbiť priepasť neporozumenia medzi členskými štátmi EÚ. Hnutie preto vyzýva vládu SR, aby spolu s ďalšími vládami napadla účinnosť tohto rozhodnutia. "A využila všetky dostupné právne nástroje k tomu, aby bola ochránená zvrchovanosť Ústavy Slovenskej republiky na našom území," vyzýva KDH.

Podľa hnutia je zarážajúce, že ECJ svojím rozsudkom „hrubo“ vstúpil do vnútorného právneho poriadku Rumunskej republiky a ostatných členských štátov Únie. KDH totiž obhajuje princíp subsidiarity a výlučnosti kompetencie rozhodovania suverénneho štátu o rodine a výchove detí a za manželstvo považuje výlučne dobrovoľný zväzok muža a ženy tak, ako je to zakotvené aj v Ústave SR. „Ak sa suverénny štát rozhodne, že na jeho území platí iná úprava, rešpektujeme to, no odmietame akékoľvek vynucovanie práv nad rámec slovenského ústavného poriadku,“ dodáva KDH.

Rozsudok ECJ sa týka prípadu rumunského občana Adriana Comana a Roberta Hamiltona z USA, ktorí sa zosobášili v roku 2010 v Bruseli. Coman, ktorý predtým pracoval pre Európsky parlament, v roku 2012 prišiel o prácu a požiadal o uznanie zväzku s Hamiltonom aj na území Rumunska, členskej krajiny EÚ, kde sa chceli obaja usadiť na dobu dlhšiu ako tri mesiace. Argumentoval tým, že občania EÚ majú rovnaké práva v každej členskej krajine.

Smer-SD chce zaviesť obedy pre deti na ZŠ zadarmo

Rumunské orgány Comanovu žiadosť zamietli a oznámili, že Hamilton má právo len na trojmesačný pobyt, a to z dôvodu, že ho nemožno považovať za manželského partnera občana EÚ, keďže Rumunsko neuznáva manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky