Jednou vetou

KDH víta zastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru

Alojz Hlina predseda KDH

Foto: TASR

Mimoparlamentné KDH má radosť zo stopnutia procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru. Kresťanskí demokrati vo svojom vyhlásení vyjadrujú želanie, aby SR tento dokument čo najskôr odmietla.

Šufliarsky končí vo funkcii námestníka generálnej prokuratúry

Zdôrazňujú zároveň, že tento postoj neznamená bagatelizovanie témy domáceho násilia. „Odmietavý postoj vyplýva z faktu, že popri ustanoveniach o ochrane pred násilím, ktoré existujúca slovenská legislatíva už obsahuje, sa Istanbulský dohovor pokúša do právneho poriadku SR zaviesť kontroverznú definíciu rodu a implementovať gender ideológiu, ohrozujúcu prirodzený vývin našich detí,“ uviedlo KDH vo vyhlásení.

Národná rada SR hlasmi 101 poslancov schválila v piatok uznesenie, ktorým žiada vládu, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor). Kabinet má tiež oznámiť Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru.

SNS: Stopnutie Istanbulského dohovoru bola pre nás priorita

Istanbulský dohovor, ktorý prijala Rada Európy v roku 2011, je najkomplexnejšia medzinárodná zmluva o boji proti násiliu páchanému na ženách. Dohovor nadobudol platnosť v auguste 2014, Európska únia (EÚ) ako organizácia ho podpísala v júni 2017.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v marci 2018 vyzvali členské štáty EÚ, ktoré ešte neratifikovali dohovor, aby tak čo najrýchlejšie urobili. Výzva sa týkala aj Slovenska.

Môže vás zaujímať

Úrad vlády SR

Pellegriniho kabinet sa stretne posledný raz pred parlamentými voľbami