Jednou vetou

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím prijala vlani 518 podnetov

Národná rada Slovenskej republiky

foto: TASR

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská prijala v minulom roku 518 podnetov. V 28 z nich zistila porušenie práva podľa Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ako aj rozpor so zákonom a navrhla prostriedok nápravy. Vyplýva to zo Správy o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018, ktorú Stavrovská predložila do Národnej rady SR. Poslanci parlamentu ju v utorok vzali na vedomie.

Podnety, ktoré Stavrovská v minulom roku prešetrovala, sa týkali napríklad oblasti zamestnanosti a poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Ďalej išlo o oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a nárokov na sociálne poistenie. Riešila tiež podnety týkajúce sa občianskoprávnej a rodinnej agendy, oblasti bezbariérovej prístupnosti či oblasti sociálnych služieb a vzdelávania.

Komisárka vlani prijala 518 podnetov, 296 bolo označených ako podnety na preskúmanie, 200 sa týkalo žiadostí o poradenstvo a 22 podnetov obsahovalo návrh na zmenu legislatívy. Z podnetov prijatých v roku 2018 sa poradenstvom ukončilo 175 podnetov, v 115 podnetoch komisárka nezistila porušenia práva, v 77 prípadoch komisárka podnet odložila. V 28 podnetoch komisárka zistila, že došlo k porušeniu práva podľa dohovoru aj v rozpore so zákonom a bol navrhnutý prostriedok nápravy. V 15 prípadoch bol podaný podnet na zmenu právnej úpravy.

Matovič uteká z eurovolieb, aby si zachránil mandát v NRSR, tvrdí Hrnčiar

Činnosť komisárky sa vlani zamerala aj na monitoring zariadení. Osobne navštívila 34 zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou. Ku koncu roka 2018 odštartoval Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pilotný projekt monitoringu škôl, v rámci ktorého navštívil tri zariadenia.

Najpozitívnejšími zisteniami, ku ktorým Stavrovská počas osobných návštev v zariadeniach sociálnych služieb dospela, sú napríklad ponuka širokej palety činností pre klientov, vytváranie „domova“ pre klientov Domovov sociálnych služieb, používanie inovatívnych metód či pravidelné školenie zamestnancov.

Za najväčšie zásahy označila Stavrovská okrem iného fakt, že klienti žijú v „chudobe“ a nemajú podľa nej možnosť dostať sa k žiadnym alebo minimálnym finančným prostriedkom. Ďalej ide o vysoký počet prijímateľov sociálnych služieb pozbavených spôsobilosti na právne úkony, rozsiahle porušovanie intimity klientov, nedostatočnú zdravotnú starostlivosť či formálne individuálne plány, ktoré sú pre klientov nezrozumiteľné.

NRSR: Občania majú byť odbremenení od prekladania niektorých výpisov

 Za najvážnejšie porušenia počas osobných návštev označila sieťové postele a klietkovú posteľ, v ktorých sa nachádzali aj klientky zariadenia. Toto porušenie zistila v troch zariadeniach. Informáciu o tejto skutočnosti podľa správy adresovala aj odboru pre dohľad Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zamestnanci odboru v zariadeniach vykonali okamžitú kontrolu.

„Väčšina nedostatkov nebola spôsobená pracovníkmi zariadení úmyselne. Práve naopak, zamestnanci často podávajú obdivuhodné výkony a prejavujú veľkú dávku empatie,“ skonštatovala Stavrovská na základe záverov z návštev zariadení sociálnych služieb.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky