Jednou vetou

Kotlebovci chcú obmedziť reklamu v televízii a rozhlase

Ján Kecskés, Ján Mora, Milan Uhrík, Marián Kotleba a Rastlislav Schlosár poslanci NR SR za ĽSNS

Foto: TASR

Kotlebovci chcú obmedziť množstvo reklamy vysielanej v televíznom a rozhlasovom vysielaní. Navrhujú to v novele zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú predložili na júnovú schôdzu Národnej rady SR.

Novela má plošne obmedziť množstvo reklamy vysielanej v televíznom alebo rozhlasovom vysielaní na maximálne päť percent z celkového denného vysielacieho času. Zároveň má skrátiť vysielací čas vyhradený reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej hodiny z 20 percent na maximálne 10 percent, a to s platnosťou pre všetky médiá počas celého dňa.

Marian Kotleba ohlásil kandidatúru na prezidenta SR

„V praxi to znamená, že televízna alebo rozhlasová stanica bude môcť za hodinu odvysielať najviac šesť minút reklamy, pričom celková doba reklamy odvysielanej za celý deň môže byť maximálne 72 minút,“ vysvetlili kotlebovci.

Novela má tiež desaťnásobne zvýšiť pokuty pre prevádzkovateľov televíznych a rozhlasových staníc za nedodržanie zákona. „Súčasnú výšku pokút totiž považujeme za neprimerane nízku a pre veľké mediálne spoločnosti za nedostatočne odstrašujúcu,“ doplnili.

Kotlebovci k novele pristúpili preto, že podľa nich množstvo reklamy vo verejnom priestore prekročilo únosnú hranicu. Zníženie podielu reklamy vo vysielaní verejnoprávnych a súkromných médií povedie podľa nich k zlepšeniu sledovateľnosti vysielaného programu aj k zmierneniu negatívnych vplyvov reklám na obyvateľstvo.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky