Krajňák: ŠPÚ je vlajkovou loďou na ceste k zmenám v slovenskom školstve

Peter Krajňák

foto: TASR

Bez Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) nie je možné zlepšovať slovenské školstvo. Na dnešnom brífingu, ktorý bol súčasťou medzinárodnej konferencie pri príležitosti 70. výročia založenia ŠPÚ, to uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Peter Krajňák.

Ústav považuje za integrálnu súčasť slovenskej pedagogiky. Oceňuje na ňom, že sa v súčasnosti s potrebnou dynamikou snaží posúvať slovenské školstvo dopredu, poukázal pritom na činnosť predmetových komisií. „V tomto zmysle je pre mňa spolu s Metodicko-pedagogickým centrom a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) vlajkovou loďou na ceste k zmenám v slovenskom školstve,“ vyhlásil Krajňák.

Dnešná medzinárodná konferencia bola podľa riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka možnosťou zamyslieť sa nad aktuálnosťou hlavných cieľov ústavu, ktoré pretrvali do súčasnosti, zároveň však i platformou pre predstavenie nových metodík, nových experimentálnych overovaní, ktorých je ŠPÚ garantom. V rámci diskusných príspevkov, ktoré na konferencii odzneli, sa hovorilo napríklad o aplikácii pozitívnej psychológie v škole, o retrospektíve i budúcnosti výchovného poradenstva a prevencie a taktiež o slovenských a českých skúsenostiach s metódou CLIL – integrovanou výučbou predmetu a cudzieho jazyky.

Hovorilo sa i o výzvach pre ŠPÚ do najbližšej budúcnosti. „Tou prvou výzvou je naštartovanie obsahových zmien v rámci kurikula týkajúceho sa MŠ, ZŠ i gymnázia a, samozrejme, aj tej všeobecno-vzdelávacej zložky v odbornom školstve. To znamená, nasmerovať to tak, ako to naznačuje OECD i naše národné merania, ako je Monitor, ale i výsledky maturitných skúšok,“ uviedol Hajduk.

Súčasťou aktivít pri príležitosti 70. výročia ŠPÚ bolo obnovenie súťaže pedagogickej tvorivosti pre učiteľov. „Odozva bola veľká, takmer 20 prác bolo odbornou komisiou označených za špičkové. Všetky ich zverejníme na našom webe i pripravovanom metodickom portáli,“ informoval riaditeľ ŠPÚ. Štátny pedagogický ústav je rezortný ústav Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Môže vás zaujímať

Praženková navrhuje disciplinárne stíhať M. Repákovú