Jednou vetou

Kultúrny výbor zistil v poslaneckom prieskume ľudské pochybenie riaditeľa FPKNM

Poslanec NR SR Karol Farkašovský (SNS)

foto: TASR

Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) Norbert Molnár ľudsky pochybil. Zistil to poslanecký prieskum, ktorý vykonal Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá. Jeho výsledky v stredu prezentoval člen výboru Karol Farkašovský, ktorý ho inicioval spolu s ďalším členom výboru Dušanom Tittelom (obaja SNS) po medializovaných informáciách o problémoch pri čerpaní prostriedkov.

Poslanecký prieskum, ktorý bol reakciou na medializované informácie o podozreniach z netransparentného narábania s financiami fondu, sa uskutočnil 16. mája a vykonalo ho sedem členov kultúrneho výboru. Okrem iného zistil ľudské pochybenie riaditeľa FPKNM Norberta Molnára. „Riaditeľ fondu pri podpise vymenovacích dekrétov pre členov odborných rád si nevšimol alebo prehliadol podozrivý súlad medzi dvoma rovnakými priezviskami. Neprihliadol na možný konflikt záujmov, ktorý z toho mohol prameniť a zrejme teda aj pramenil,“ priblížil Farkašovský.

Riaditeľ bol podľa neho limitovaný zložitými okolnosťami, ktoré sprevádzali vznik fondu. „Myslím si, že toto bude dostatočným varovným mementom aj pre budúcnosť, aby sa viac koncentroval a sústredil, keď bude podpisovať menovacie dekréty,“ domnieva sa poslanec. Kultúrny výbor odporúča v tejto súvislosti rozšíriť právomoc riaditeľa FPKNM, aby mohol odvolávať členov rady, ak sa preukáže, že konali v rozpore so zákonom alebo s etickými pravidlami hodnotenia.

FPKNM: V doplňujúcej výzve sa o dotácie či štipendium môže uchádzať päť menšín

Po ohlásení poslaneckého prieskumu došlo vo fonde k odstúpeniu šiestich členov odborných rád rómskej národnostnej menšiny. Odstúpil tiež predseda koordinačnej rady a člen správnej rady Ján Konček. Farkašovský zároveň poukázal na to, že systému vyhodnocovania projektov chýba podrobnejšie hodnotenie a upozornil aj na medzery v kontrolnej a monitorovacej činnosti fondu.

Prieskum zároveň odhalil aj nedostatky v smernici fondu, ktorá sa týka konfliktu záujmov u členov odborných rád. „Člen odbornej rady, u ktorého sa preukáže konflikt záujmov, má za povinnosť vydať čestné vyhlásenie, že je v konflikte záujmov a pri hlasovaní v projekte, pri ktorom je v konflikte záujmov, dotyčný člen odbornej rady odchádza za dvere a nehlasuje,“ ozrejmil súčasné nastavenie Farkašovský. Tento prvok podľa neho nie je systémovým riešením a problém bude potrebné legislatívne sprísniť. Členovia výboru preto odporúčajú pozastaviť členom odbornej rady možnosť podávať projekty počas ich funkčného obdobia.

Ministerstvo kultúry bude riešiť problém v novele autorského zákona

Ďalším zistením bolo, že vyplatenie finančných prostriedkov na všetky schválené projekty nenastalo. „Takže neboli vyplatené žiadne peniaze a posudzovanie projektov sa odštartovalo nanovo,“ uviedol Farkašovský s tým, že sa bude hodnotiť už v novom zložení rád.

Výbor odporučil tiež vytvorenie elektronického systému evidencie žiadostí a používať špeciálny režim hodnotenia pri projektoch s požadovanou dotáciou nad 10.000 eur. V rámci odporúčaní, ktoré navrhuje poslanecký prieskum, ukladá výbor ministerstvu kultúry pripraviť legislatívne zmeny. „Žiadame vedenie Fondu na podporu kultúry národnostných menšín predkladať raz ročne Výboru pre kultúru a médiá NR SR komplexnú správu o situácii vo fonde a o čerpaní pridelených financií zo štátneho rozpočtu,“ zdôraznil Tittel s tým, že navrhujú aj pravidelnú kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu na fonde.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky