Jednou vetou

Lehota na príspevok pre žiakov v domácnosti v hmotnej núdzi sa predĺži

Ilustračné foto

foto: TASR

Prechodné obdobie, v ktorom sa umožní poskytovanie príspevku aj na žiakov v domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, sa predĺži. Návrh poslancov Národnej rady (NR) SR Štefana Vavreka a Ladislava Balódiho (obaja Most-Híd) o zmene zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení schválili v utorok poslanci parlamentu.

Základná škola môže od 1. septembra 2016 čerpať príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v prípade, ak má v evidenčnom stave žiakov, ktorí boli zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovaní ako žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. V dôsledku stále pretrvávajúcej situácie zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktoré nie sú kapacitne a odborne vybavené na posúdenie všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, poslanci Mosta-Híd navrhli predĺžiť prechodné obdobie, v ktorom sa umožní poskytovanie príspevku aj na žiakov z domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

NR SR: Plénum súhlasí s návrhom na dvojnásobný daňový bonus na dieťa

Do uplynutia tohto prechodného obdobia je podľa poslancov Mosta-Híd potrebné vyriešiť otázku vzťahu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z domácností, ktorých členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. „Predpokladá sa nastavenie adresnejšej finančnej podpory vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia zmenou definovania, identifikovania a financovania podpory vzdelávania takýchto žiakov s potrebami vo výchove a vzdelávaní, ale aj súvisiacimi s chudobou,“ tvrdili poslanci.

Súčasné znenie ustanovenia zákona má účinnosť do 31. decembra 2018. „Od 1. januára 2019 by pre výpočty počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia boli považované len tie deti/žiaci, ktoré boli zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované ako žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ uviedli poslanci. V školskom roku 2017/2018 z celkového počtu 41.650 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo 22.146 žiakov s vyjadrením Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a 19.504 žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

NRSR: Začala sa diskusia o skrátenom režime k novele o zamestnávaní cudzincov

Navrhovaná úprava podľa predkladateľov prináša potrebný priestor na úpravu financovania výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, keďže dnešný systém financovania podpory vzdelávania týchto žiakov je nepostačujúci a mal by vychádzať zo širšej definície znevýhodnenia, pretože takto úplne nezachytáva chudobu.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky