Jednou vetou

Lepšie časy v školstve? Od septembra pribudne toľkoto miest

Minister školstva SR Branislav Gröhling, 19. 4. 2020

foto: TIO ÚV SR

Do projektu sa bude môcť zapojiť spolu 900 materských, základných a stredných škôl

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ Jeho cieľom je naplnenie princípov inkluzívneho vzdelávania v rámci regionálneho školstva. Od nového školského roka bude môcť nastúpiť 2 500 zamestnancov na podporné profesie. Agentúru SITA o tom informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva.

„Cez tento projekt budú môcť školy žiadať financie na asistentov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov, psychológov, a iné podporné profesie. Celkovo takto pôjde o 2500 zamestnancov na 32 mesiacov, ktorí budú môcť nastúpiť už od začiatku nového školského roka. Do tohto projektu sa bude môcť zapojiť spolu 900 materských, základných a stredných škôl,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

V aktuálnej situácii, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie, je národný projekt považovaný za významnú súčasť opatrení k opätovnému návratu škôl do štandardného vzdelávacieho režimu.

Vyzvanie pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ plánuje rezort školstva vyhlásiť do konca mája 2020. Ministerstvo školstva vyčlenilo na vyzvanie financie v objeme viac než 82,15 mil. eur.

Oprávneným žiadateľom a gestorom národného projektu bude Metodicko-pedagogické centrum (MPC).Vyzvanie reaguje na obrovský záujem škôl o zapojenie sa do predchádzajúceho národného projektu, ktorý však výrazne prevyšoval možnosti podpory vzhľadom na objem vyčlenených finančných prostriedkov.

Rezort školstva národným projektom umožní zapojenie sa ďalších škôl do podpory inklúzie vo vzdelávaní. Školy sa budú môcť zapojiť do realizácie projektu prostredníctvom zjednodušenej výzvy, ktorú vyhlási MPC ako prijímateľ národného projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok poskytovateľom – ministerstvom školstva. Do tejto výzvy sa budú môcť zapojiť i školy, ktoré aktuálne napĺňajú projekty v rámci výzvy „V ZŠ úspešnejší“ a/alebo „V ZŠ úspešnejší II“. Bližšie informácie zverejní MPC na svojom webovom sídle.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky