Jednou vetou

Letecká vojenská nemocnica má po novom patriť pod rezort vnútra

Ministerstvo vnútra
Budova Ministerstva vnútra SR v Bratislave.

Foto: TASR

Rozšírenie rozsahu a zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti vojakom, policajtom, hasičom a ďalším príslušníkom silových zložiek má umožniť prevod vlastníctva Leteckej vojenskej nemocnice (LVN). Bezodplatným prevodom sa má preniesť jej vlastníctvo a kompetencie z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na Ministerstvo vnútra (MV) SR. Vyplýva to z návrhu, ktorý predložilo MZ do medzirezortného pripomienkového konania. Prevod navrhujú uskutočniť najneskôr do konca roka 2018.

 „Rozhodnutie ministerky vnútra SR a ministerky zdravotníctva SR o vzájomnej súčinnosti pri optimalizácii a konsolidácii významných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti oboch rezortov vyústilo do vytvorenia návrhu na bezodplatný prevod správy celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a. s., a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva zdravotníctva SR na Ministerstvo vnútra SR,“ ozrejmil rezort zdravotníctva.

MZ tvrdí, že súčasná čiastočná dvojkoľajnosť zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre príslušníkov silových zložiek pod dvoma rezortmi nemá opodstatnenie. Prevod majetku má podľa rezortu zdravotníctva zabezpečiť tiež zjednotenie opatrení a zefektívnenie nákupu zdravotnej starostlivosti s ohľadom na jednotnosť prístupu ministerstva vnútra, ktoré vykonáva práva jediného akcionára aj v Nemocnici sv. Michala.

Kočner namieta sudcu, ktorý ho nechal vo väzbe

Rezort zdravotníctva uviedol, že prevod zlepší tiež dostupnosť danej špecifickej zdravotnej starostlivosti na východe Slovenska, a to najmä vo vzťahu k manažmentu pacienta a komplexnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. MV by tak malo byť schopné zabezpečiť a poskytovať zdravotnú starostlivosť svojim zamestnancom, ale aj zamestnancom rezortu obrany a širokej verejnosti v oblasti Košického a Prešovského samosprávneho kraja rovnako, ako je to v bratislavskej Nemocnici sv. Michala, ale aj v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok v centrálnej časti Slovenska.

„Nemenej významným dôvodom v prospech prevodu majetkovej účasti štátu je vytvorenie optimálnych podmienok pre unifikáciu procesu uzatvárania zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami a dodávateľmi bez v súčasnosti nedôvodného rozdielneho prístupu k zmluvne dohodnutým podmienkam,“ doplnil rezort zdravotníctva.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky