Jednou vetou

Liga za duševné zdravie opäť ocenila osobnosti, organizácie i školy

Na snímke riaditeľ Ligy za duševné zdravie Martin Knut

foto: TASR - Marko Erd

Liga za duševné zdravie (LDZ) SR opäť ocenila osobnosti a organizácie za ich výnimočný prínos v oblasti duševného zdravia a za korektné šírenie myšlienok samotnej organizácie. Stalo sa tak v stredu v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v rámci 15. ročníka koncertu spojeného so slávnostným oceňovaním. Udelených bolo päť cien.

Zákon o nekalých praktikách nerieši dvojitú kvalitu?!

„Minulý rok bol pre Ligu za duševné zdravie prelomový v tom dobrom zmysle slova. Podarilo sa nám dostať tému starostlivosti o duševné zdravie medzi širšiu verejnosť. Týmto koncertom vyjadrujeme úctu ľuďom, ktorí sa téme duševného zdravia, búraniu predsudkov s ňou spojených aktívne venujú,“ skonštatoval riaditeľ LDZ SR Martin Knut.

Správna rada LDZ udelila ocenenie aj Občianskemu združeniu OPORA Bratislava, ktoré funguje už 20 rokov. Získalo ho napríklad za interaktívne diskusie pre príbuzných pacientov s duševnou poruchou.

Z jednotlivcov túto cenu získali Katarína Minichová a Tatjana Žáčková. Sú spoluautorkami projektu Denného rehabilitačného centra pre psychotické poruchy Krídla. Pomáha ľuďom so psychickými poruchami a iniciuje obnovu sociálnych spôsobilostí ľudí s týmto postihnutím.

Cena LDZ SR pre novinárov a médiá za dlhodobý prínos v oblasti duševného zdravia tento rok patrí kolektívu spravodajstva RTVS.

AUDIO: Preklepli sme si kandidátov do Europarlamentu. Takto sú na tom s angličtinou!

Cenu za výrazný osobnostný vklad a prínos získala reklamná agentúra MARK BBDO Bratislava za hlavnú myšlienku kampane Vyliečme nezáujem. „Bodkou“ za ňou bol prísľub na opätovné spustenie Linky dôvery Nezábudka. Tá by mala byť obnovená do júna 2019.

Liga za duševné zdravie sa 19 rokov snaží o udržanie a v rámci možností o zveľaďovanie takzvanej komunitnej starostlivosti. Patria k nej sociálne služby, ktoré sú poskytované mimo priestoru nemocníc. Ide o domovy sociálnych služieb, denné stacionáre, chránené dielne či podporované bývanie. Liga každoročne organizuje verejnú zbierku Dni nezábudiek.

„Minulý rok sa nám podarilo vyzbierať 43.890 eur. Do zbierky sa už tradične zapojilo aj množstvo stredných škôl a dnes sme odmenili tie najlepšie,“ uviedla Daniela Kevélyová, koordinátorka zbierky.

Cena LDZ SR pre školy a školské kolektívy, ktorým sa v minulom roku podarilo vyzbierať najviac prostriedkov v rámci Zbierky Dni nezábudiek, patrí Prvému súkromnému gymnáziu Bajkalská v Bratislave, ktoré vyzbieralo viac ako 2515 eur.

Manželka ministra dopravy Érseka: Neúspešná developerka?

Spomedzi mimobratislavských škôl bola najúspešnejšia Stredná zdravotnícka škola v Žiline s vyzbieranou sumou viac ako 2053 eur.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky