Jednou vetou

Lubyová chce, aby sa zlepšila atmosféra a situácia v školstve

Martina Lubyová

Foto: TASR

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) chce, aby sa zlepšila atmosféra a situácia v školstve. Uviedla to v reakcii na štvrtkovú akciu s názvom Deň učiteľov v čiernom — organizovanú Iniciatívou slovenských učiteľov (ISU).

Rezort školstva reagoval, že zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch sa pripravuje od roku 2017. „Odvtedy prešiel rozsiahlymi diskusiami pracovných skupín, riadnym legislatívnym procesom a predĺženou lehotou pri podávaní zákona do medzirezortného pripomienkového konania, o ktorý nás požiadal Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ako aj ďalšie partnerské profesijné združenia a asociácie,“ povedal rezort školstva s tým, že do diskusie a rokovaní boli zapojené všetky relevantné subjekty, vrátane Slovenskej komory učiteľov.

Škola hrou! Komenského narodeniny oslavujeme ako Deň učiteľov

„Práve tento participatívny proces svedčí o tom, že počas celej tvorby zákona ministerstvo školstva rokuje s reprezentatívnymi organizáciami a zohľadňuje pripomienky a požiadavky z ich strany,“ uviedlo ministerstvo školstva. Momentálne sa zákon nachádza v druhom čítaní.

„Ministerstvo školstva pod vedením Lubyovej dlhodobo vyvíja kroky k zlepšeniu podmienok a ohodnoteniu pedagógov, o čom svedčí zvýšenie platov všetkých učiteľov, zachovanie možnosti získavania príplatkov aj v budúcom vzdelávacom systéme a zvyšovanie platov mladým začínajúcim pedagógom,“ uviedol rezort školstva. Lubyová vníma, že nie je všetko len o platoch a je potrebné zlepšovať aj prostredie a vzťahy, v ktorých učitelia pôsobia.

Viac ako 60 učiteľov a pracovníkov v školstve dostalo medailu

„Sú vystavovaní novým tlakom zo strany spoločnosti. Aj preto sme sa rozhodli v novom zákone zakotviť právo na ochranu pred prejavmi sociálno – patologického správania, čiže zlepšiť ochranu pedagógov pri výkone profesie. Chcem, aby sa zlepšila atmosféra a situácia v školstve, aby nám pomohla spolu v pozitívnom duchu zlepšovať ďalej podmienky pre výkon činnosti pedagóga,“ uviedla Lubyová. Zároveň pri príležitosti dnešného Dňa učiteľov poďakovala pedagógom za ich svedomitú prácu.

V deň narodenia Jana Amosa Komenského, ktorý pripadá na štvrtok 28. marca, prišli učitelia vo viac ako 1100 školách na celom Slovensku oblečení na vyučovanie v čiernom. O 12. h zároveň vzdajú úctu minútou ticha „smutnej pravde o našom školstve“. ISU sa podľa slov učiteľky Márie Rotheinsteinovej nestotožňuje s rozhodnutiami, ktorými sa snaží vláda na čele s ministerkou školstva budiť dojem pozitívnych zmien.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky