Jednou vetou

Lubyová predstaví verejnosti na budúci týždeň reformu vzdelávania

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová

foto: TASR

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) predstaví na budúci týždeň verejnosti Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania.

Posunutie termínu ministerka oznámila vo štvrtok členom školského výboru v parlamente. Po diskusii s poslancami zváži, či ho predloží do medzirezortného pripomienkového konania, alebo postačí pripomienkovanie jeho východiskových materiálov z minulosti.

Reformný dokument chcela Lubyová predstaviť už v piatok (4.5.), termín musela prehodnotiť kvôli dvojdňovému výjazdovému rokovaniu vlády, na ktorom sa zúčastňuje. „Veľmi vážne sa poradíme, zvážime možnosť, či preskočíme to medzirezortné pripomienkové konanie a predstavíme už reformu ako celok verejnosti so základnou koncepciou a materiál vo forme akčného plánu predložíme na vládu,“ uviedla médiám.

Lubyová: Situácia vo vede v SR je dlhodobo neuspokojivá, prijmeme opatrenia

Výboru ministerka predstavila návrh opatrení, ktoré jej rezort pripravil na čerpanie prostriedkov z Operačného programu Výskum a inovácie. Spolu s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou prezentovala i správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách v uplynulom školskom roku. Oba dokumenty zobrali poslanci na vedomie.

Opozícia vo výbore kritizovala, že ministerstvo mešká s vyhlasovaním eurofondových výziev v pôvodne oznámených termínoch. Poslanec Martin Poliačik (nezaradený) tiež namietal, že pri novom nastavovaní výziev v polke programovacieho obdobia nebol vzatý do úvahy najnovší vývoj na pôde Európskej komisie. Predseda výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD), naopak, prácu Lubyovej ocenil.

„Kroky ministerstva idú správnym smerom, správy smer znamená stransparentnenie čerpania eurofondov, komplexný balík hodnotiteľov, ktorí budú vyberaní podľa jednotlivých vedných oblastí alebo odborov, elektronický výber hodnotiteľov a takisto aj prideľovanie projektov bude prebiehať elektronicky,“ ocenil zmeny zrealizované rezortom v reakcii na eurofondovú kauzu, po ktorej musel vlani odísť predošlý minister Peter Plavčan.

Rezort školstva navrhuje zriadiť Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo

Hlavná školská inšpektorka požiadala poslancov o podporu pri legislatívnych zmenách, ktoré by pomohli riešiť situáciu so zneužívaním financovania v rezorte školstva. Poukázala na to, že hoci ministerstvo školstva vyradilo zo siete školských zariadení elokované pracovisko v Sečovciach, toto stále poberá prostriedky štátu.

„Systém verejných inštitúcií sa v tomto prípade ukázal ako nefunkčný a nereagoval na závažné zistenia, ktoré sme priniesli,“ priblížila, že škola naďalej platí za prenájom dvoch rodinných domov 900.000 eur ročne, pričom zdroje na prenájom získava na základe pochybnej diagnostiky z oblasti špeciálnej pedagogiky, kde zaraďuje žiakov do najvyšších kategórií zdravotného znevýhodnenia s najvyšším normatívom. Kalmárová podala v tejto veci aj trestné oznámenie.

Lubyová vysvetlila, že v tomto prípade je na ťahu Košický samosprávny kraj a jeho predseda Rastislav Trnka, ktorý je zriaďovateľom daného zariadenia, a ten nekoná. „Pán Trnka nemusí byť nami oslovený, on vie, že zo zákona, keď dostane takéto rozhodnutie, tak je povinný to školské zariadenie zrušiť. Ja mu nemusím telefonovať,“ reagovala ministerka na výhradu poslankyne Zuzany Zimenovej (nezaradená), že ministerstvo nezakročilo.

Názor na dianie v RTVS rozdelil členov výboru pre kultúru a médiá

Kalmárová poslancom priblížila, že problém s vynútiteľnosťou rozhodnutí školskej inšpekcie je širší a týka sa napríklad aj návrhov na odvolanie riaditeľa školy. V konkrétnom prípade napríklad zriaďovateľ doteraz drží riaditeľa školy, ktorý bojkotoval testovanie Monitor 5, a hlavná školská inšpektorka ho preto navrhla odvolať.

Problém má inšpekcia aj so školami, ktoré sa snažia vyhnúť jej kontrole a radšej zaplatia pokutu 300 eur. „Budeme sa snažiť aj zaviesť organizačné aj finančné nástroje na to, aby pochopili, že sú tam predovšetkým preto, aby poskytovali kvalitné vzdelanie, nie aby boli prijímateľom normatívu, ktorý prichádza so žiakom bez ohľadu na výsledky vzdelávania,“ uviedol Petrák, ktorý je odhodlaný presadiť zmenu formou poslaneckého návrhu v už prejednávaných školských zákonoch, aby začala platiť už od nasledujúceho školského roku.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky