Jednou vetou

Maloletá Izabela z Ekvádoru bola zverená matke, tvrdí jej právnička

Ilustračný obrázok

foto: Pixabay

Maloletá Izabela z Ekvádoru, ktorú jej slovenský otec údajne neoprávnene zadržiava na Slovensku, bola zverená do starostlivosti matky písomnou dohodou rodičov. Právna zástupkyňa matky maloletej Daniela Ježová tak reagovala na tvrdenia právnika Izabelinho otca Andreja Garu, že neexistuje vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého by malo byť dievča vrátené do Ekvádoru.

„Slovenský súd ani v rozvodovom konaní nemá právomoc rozhodovať o zverení maloletej hociktorému rodičovi, toto môže výlučne súd Ekvádoru,“ uvádza Ježová s tým, že dohoda rodičov má účinky súdneho rozhodnutia. Konštatuje tiež, že všetky doposiaľ vydané rozhodnutia hovoria, že maloletá nemá navštevovať základnú školu v Jakubove. Napriek tomu ju stále navštevuje a jej otec je v jej triede zamestnaný.

Maloletá z Ekvádora nebola nikdy zverená matke, tvrdí právny zástupca otca

Ježová pripomína aj rozhodnutie slovenského súdu, ktoré určuje presné časy kontaktu matky s dieťaťom. Toto rozhodnutie je podľa nej právoplatné a nemalo odloženú vykonateľnosť. Napriek tomu ho otec nerešpektuje a takýto kontakt sa podľa právničky od 30. septembra 2017 nerealizoval. „Matka bola viackrát žiadať o pomoc na úrade práce pri realizácii kontaktu s maloletou, táto jej však do dnešného dňa nebola poskytnutá,“ tvrdí Ježová.

Ekvádorský parlament minulý týždeň (16.5.) schválil rezolúciu, ktorou vysiela na Slovensko ministerku spravodlivosti, ministerku zahraničných vecí a ombudsmanku s cieľom riešiť nevymožiteľnosť práva, a to na najvyššej diplomatickej úrovni. Rezolúcia sa týka údajného neoprávneného zadržiavania ekvádorského dievčaťa jeho slovenským otcom. Slovenské ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že v rámci svojich kompetencií pripravené na súčinnosť s ekvádorskými orgánmi.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky