Jednou vetou

Maturity tento rok nebudú, žiakom učitelia spriemerujú koncoročné známky

Minister školstva SR Branislav Gröhling, 19. 4. 2020

foto: TIO ÚV SR

Tento školský rok maturuje 41-tisíc študentov na vyše 690 školách

Maturity tento rok nebudú, žiakom učitelia spriemerujú koncoročné známky. Uviedol to dnes na tlačovej besede minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Nariadenie bude platiť pre všetky školy. Pri osemročných gymnáziách sa vyrátajú známky od piateho ročníka.

Ak žiaci nebudú súhlasiť s výslednou známkou, budú môcť absolvovať klasickú maturitu. Tento školský rok maturuje 41-tisíc študentov na vyše 690 školách. Usmernenia k maturitám budú zverejnené na stránke ministerstva. Vyučovanie sa pre posledné ročníky stredných škôl končí 7. mája. V daný deň školy študentom vystavia koncoročné vysvedčenie. Najneskôr 30. júna im vydajú koncoročné a maturitné vysvedčenia.

Pre Koronavírus tento rok inak

„Ja viem, že maturita je vnímaná ako taká typická bodka za štúdiom na strednej škole a možno aj príprava na skúšky na vysoké školy. Teraz sme v mimoriadnej situácii, a preto musíme prijímať mimoriadne opatrenia,“ uviedol Gröhling. Ide podľa neho o najefektívnejšie riešenie situácie. Výsledná známka v rámci maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z daného predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov.

Do aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. V rámci osemročného štúdia sa do priemeru započítajú koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Opatrenie sa vzťahuje aj na odbornú zložku maturity a na praktické maturity.

Riaditeľ školy rozhodne

Riaditeľ strednej školy určí predmety, ktoré sa do výslednej známky započítavajú do 7. mája. Výslednú známku schvaľuje predseda školskej maturitnej komisie do 11. mája a žiakom ich oznámia do 12. mája. Následne sa musí uskutočniť schválenie výslednej známky. „Ak žiak s priemerom súhlasí, tým momentom v podstate zmaturoval,“ uviedol Gröhling. Podotkol, že „klasická“ maturita sa môže udiať vtedy, ak žiak nesúhlasí s výsledným priemerom a požiada o vykonanie maturitnej skúšky do 15. mája. Skúška sa môže konať dištančne ako videokonferencia alebo prezenčne podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Termíny klasickej maturity sa určia do 19. mája okresným úradom v sídle kraja. Interná časť maturity sa bude konať v termíne od 25. mája do 13. júna pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou alebo neboli administratívne hodnotení. Ministerstvo odhaduje, že počet žiakov, ktorí prejdu klasickou maturitou, bude od dvoch do troch tisíc.

Študenti či rodičia môžu svoje otázky ministrovi napísať na adresu opytajsaministra@minedu.sk. Dnes o 18:00 na ne na ministerskom Instagrame zodpovie.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky