Jednou vetou

Mimovládky odmietajú tvrdenia o pochybnom financovaní

Ilustračné foto

Foto: TASR

Slovenské mimovládne organizácie (MVO) odmietajú tvrdenia o ich netransparentnom financovaní a vplyvu zahraničia na ich fungovanie. Uvádza to vyše 30 predstaviteľov tretieho sektora v písomnom stanovisku s tým, že sa ohradzujú voči takýmto informáciám zo strany niektorých politikov či konšpiračných médií.

„Podiel zahraničných zdrojov na celkovom financovaní tretieho sektora na Slovensku je však v súčasnosti vo výške okolo šiestich percent. Väčšinu z toho tvoria zdroje Európskych spoločenstiev, takzvané Nórske fondy, a zdroje Európskeho združenia voľného obchodu,“ píše iniciatíva Chceme veriť.

Predstavitelia iniciatívy tiež upozornili, že „všetky druhy mimovládnych organizácií podliehajú slovenskej legislatíve a ich činnosť je regulovaná a kontrolovaná“„Musia dodržiavať zákon o účtovníctve a niektoré majú povinnosť poskytnuté financie transparentne zverejňovať vo svojich výročných správach. V prípade nadácií sú tieto výročné správy povinne auditované nezávislými certifikovanými audítormi,“ dodali.

Iniciatívu zastupujú Nadácia Pontis, Liga za ľudské práva, Aliancia Fair-play, Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť, Slovensko.Digital, Via Iuris, Nadácia otvorenej spoločnosti. Vznikla s úmyslom „prinavrátiť dôveru v štát“. K jej stanovisku sa pripojili aj ďalšie organizácie z neziskového sektora.

Môže vás zaujímať

Juraja Novockého vymenovali za európskeho prokurátora