Jednou vetou

Ministerka školstva zrušila spornú eurofondovú výzvu

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.

Foto: TASR

Ministerstvo uvádza, že v rámci tejto výzvy nebolo vydané žiadne rozhodnutie o schválení dotácie a nebola podpísaná ani jedna zmluva o poskytnutí dotácie.

Spornú eurofondovú výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík, ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) zrušila. Urobila tak v pondelok 18. septembra. Informoval o tom rezort školstva.

Ministerstvo uvádza, že v rámci tejto výzvy nebolo vydané žiadne rozhodnutie o schválení dotácie a nebola podpísaná ani jedna zmluva o poskytnutí dotácie. „Nové znenie výzvy bude reflektovať celospoločenskú požiadavku na prísnejšie kritériá na kvalitu predkladaných projektov a potrebu väčšej otvorenosti a transparentnosti používaných postupov, od procesu prípravy a vyhlásenia výzvy až po hodnotenie a výber najlepších projektov. Výzva bude v čo najkratšom čase opätovne vyhlásená,“ uviedla Lubyová.

Nové pravidlá

Pri nastavovaní nových pravidiel sa bude podľa ministerstva vychádzať z princípov zakotvených v dohode medzi predstaviteľmi výskumných univerzít, Slovenskej akadémie vied a zamestnávateľov v rámci partnerskej iniciatívy „Otvorená veda“. Rovnako vzhľadom na varovný list týkajúci sa aj výzvy strategického výskumu a vývoja bude prebiehať o novej výzve intenzívna odborná komunikácia s predstaviteľmi Európskej komisie (EK).

Za účelom zabezpečenia väčšej transparentnosti procesov v rámci Operačného programu Výskum a inovácie prijíma rezort školstva, ako uviedol, efektívne opatrenia, ktoré budú zaznamenané v akčnom pláne a ich dodržiavanie bude priebežne monitorované.

Databáza hodnotiteľov

Súčasťou nových pravidiel sa stanú napríklad verejné panelové diskusie za účasti odborných hodnotiteľov, vytvorí sa nová databáza týchto hodnotiteľov s prísnejšími a detailnejšími kritériami na ich kvalifikáciu s novým spôsobom zaraďovania expertov do databázy hodnotiteľov. „O jednotlivých krokoch a plánovaných opatreniach bude verejnosť v dostatočnom predstihu informovaná prostredníctvom webovej stránky ministerstva, ako aj jeho zodpovedných, priamo riadených organizácií,“ dodal rezort školstva.

Ministerstvo od začiatku júla čelí kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Bývalý minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS) problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra.

 

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky