Jednou vetou

Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2019

Ilustračný záber

Foto: Pixabay.com

Ministerstvo kultúry vyhlásilo dotačné programy na podporu projektov v budúcom roku.

V rámci programu Obnovme si svoj dom môžu záujemcovia žiadať o príspevok na obnovu kultúrnych pamiatok.

Dotačný program Kultúra znevýhodnených skupín sa zameriava na podporu kultúrnych projektov osôb so zdravotným alebo iným druhom znevýhodnenia. Informovali z rezortu kultúry.

Program Obnovme si svoj dom v ostatných rokoch zarezonoval pri obnove a záchrane slovenských hradov alebo kaštieľov.

Žiadatelia, ktorí splnia stanovené kritériá, môžu na rok 2019 získať dotáciu na obnovu kultúrnych pamiatok, aktivity v oblasti kultúrnej politiky, edičnej činnosti aj v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

MZ SR chcelo od farmafiriem návrhy na zlacnenie liekov, skoro žiadne neprišli

„Výzva cieli tiež na modernizáciu historických parkov a architektonických areálov v zlom technickom stave. Jeden podprogram sa osobitne sústreďuje na Národný cintorín v Martine,“ spresnilo ministerstvo.

Rezort tiež prijíma žiadosti v programe Kultúra znevýhodnených skupín. Ten sa špecializuje na kultúrne aktivity osôb, ktoré trpia nejakým druhom zdravotného postihnutia, prípadne ide o iným spôsobom znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

„Podpora sa člení do štyroch podprogramov. Uspieť môžu žiadosti na podporu podujatí, vydávanie novín, časopisov alebo inej tlače. Ministerstvo bude posudzovať aj aktivity určené pre neformálne vzdelávanie občanov so zdravotným postihnutím,“ spresnil rezort.

Vyplnenú žiadosť v programe Obnovme si svoj dom je potrebné predložiť do 31. decembra. Termín uzávierky v programe Kultúra znevýhodnených skupín je najneskôr do 30. novembra.

Predložené projekty budú posudzovať odborné komisie, ktorých členov menuje ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Viac informácií je na webovej stránke ministerstva kultúry.

Ružička rokoval s veľvyslancom Islandu o ďalšom rozvoji vzťahov

V tomto roku podporilo ministerstvo projekty v celkovej výške takmer 10,5 milióna eur. Najviac finančných prostriedkov smerovalo do programu Obnovme si svoj dom.

V rámci jeho agendy bolo schválených 577 žiadostí v celkovej výške viac než 8,5 milióna eur. K podporených projektom patria obnova hradu Modrý kameň, konzervácia a čiastočná obnova hradu Šariš alebo pokračujúca renovácia Národného cintorína v Martine.

K úspešným žiadateľom patrili aj projekty na stabilizáciu hradu Čabraď, záchranu hradov Divín, Muráň alebo ďalšia etapa obnovy Šášovského hradu.

Môže vás zaujímať

MATOVIČ: Pre všetky hromadné podujatia budú platiť rovnaké podmienky