Jednou vetou

Ministerstvo školstva nesprístupnilo Mičurin, OZ podáva podnet na prokuratúru

Ministerstvo školstva

foto: TASR

Občianske združenie (OZ) Hrad – Slavín podáva podnet na prokurátorský dozor pre nesprístupnenie bývalého Domu mládeže na Búdkovej ulici v Bratislave, známeho ako Mičurin. To má v gescii Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Rezort tvrdí, že súčasný stav nezabezpečuje dostatočnú ochranu pred ublížením na zdraví.

„Žiadame prokurátora, aby vykonal dozor prostredníctvom vydania upozornenia nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstvom a odstránil tak jeho nečinnosť,“ uviedla predsedníčka OZ Hrad – Slavín Sabina Barborjak. Podnet na upozornenie prokurátora podáva občianske združenie po tom, ako podľa jeho slov rezort školstva neodpovedal na jeho výzvy na sprístupnenie areálu a budovy, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Presun OP Výskum a inovácie je komplikovaným riešením, tvrdí Lubyová

„Ministerstvo nesprístupní areál Ekoiuventy, pokiaľ nebudú ukončené všetky etapy revitalizácie, pretože súčasný stav nezabezpečuje dostatočnú ochranu pred ublížením na zdraví,“ uviedli z tlačového odboru MŠVVaŠ. Rezort v stanovisku tiež uvádza, že budú veľmi radi súčinní pri dokazovaní na Generálnej prokuratúre SR.

„Prístup k Ekoiuvente a jej areálu je možný len po pozemkoch súkromného vlastníka. MŠVVaŠ nemá zabezpečený potrebný právny titul na legálne užívanie týchto prístupových pozemkov a komunikácie,“ cituje OZ Hrad – Slavín z reakcie rezortu školstva s tým, že ministerstvo hľadá riešenie tejto situácie.

Spišský hrad je v havarijnom stave, rezort kultúry žiada na sanáciu 5 mil. eur

Občianske združenie žiadalo listom ešte v lete, aby bolo na prístupovej ceste zriadené vecné bremeno v prospech rezortu, avšak reakciu na tento list dodnes neeviduje. Podľa OZ Hrad – Slavín teda ide o porušovanie základných práv občanov SR a občanov iných štátov, pretože má rezort podľa nich brániť v prístupe k národnej kultúrnej pamiatke.

Podľa rezortu školstva postupujú pri vyjednávaní o prístupovej ceste v súlade so zákonom. „V súvislosti so zaslaným listom ministerstvu školstva chceme uviesť, že ministerstvo hneď po tom, ako mu bol list doručený, uskutočnilo osobné stretnutie so zástupcami OZ Hrad – Slavín,“ dopĺňa rezort školstva, že bol areál Mičurinu k dispozícii aj v letnej sezóne tohto roku.

Môže vás zaujímať

Ministerstvo vnútra nedokáže vysvetliť, čí Lučanský má, alebo nemá šoféra